Europese strategie voor onderzoek naar neurodegeneratieve ziekten

0
578

Onderzoekers en belanghebbenden uit heel Europa kwamen op 7 februari 2012 samen in Brussel voor de lancering van een Europese strategie voor onderzoek gericht op het aanpakken van neurodegeneratieve ziekten.

Het aanpakken van de enorme uitdagingen van ziekten zoals Alzheimer en de ziekte van Parkinson wordt beschouwd als buiten het bestek en de middelen van ieder individueel land en moeten gezamenlijk worden aangepakt.

Strategie
De strategie beschrijft de gezamenlijke visie van de 25 betrokken Europese landen, en zorgt voor een aanpak om onderzoek van wereldklasse te ondersteunen.

“Deze gemeenschappelijke strategie zal de komende tien jaar leidend zijn voor onderzoeksactiviteiten en investeringen op het gebied van neurodegeneratieve ziekten in Europa”, zegt professor Philippe Amouyel, voorzitter van de JPND management board. “Het uiteindelijke doel is het uitvoeren van onderzoek dat kan worden vertaald in nieuwe interventies die de gezondheid en het welzijn van patiënten met neurodegeneratieve ziekten verbetert, en dat levert economische en sociale voordelen in de hele Europese Unie”, aldus professor Amouyel.

JPND
Het “EU Joint Programme in Neurodegenerative Disease Research (JPND)” is de eerste van de Europese “Joint Programming Initiatives (JPI’s)” die gericht is op de ‘grote uitdagingen’ waarmee de Europese samenleving te maken heeft in de komende jaren.

ZonMw
De bijdrage van ZonMw aan Joint Programming Initiatives (JPI’s) past geheel binnen een van de vijf speerpunten van ZonMw’s beleidplan 2012-2015. De Europese Commissie stimuleert de lidstaten om nationale programma’s internationaal af te stemmen en te coördineren, dit om fragmentering en dubbeling tegen te gaan. Het gaat hierbij niet alleen om het oproepen van nationale financieringsbronnen maar om het oproepen van nationale policies om zich te voegen naar de internationaal overeengekomen lange termijn strategische research agenda’s.

ZonMw doet namens de overheid (VWS, OCW, EL&I, SZW) mee aan vier JPI’s, te weten: Voeding en Gezondheid (Healthy Diet, Healthy Life: HDHL), Demographic Change en gezondheid (More Years Better Lives: MYBL), Antimicrobiele Resistentie (AMR) en Neurodegeneratieve aandoeningen (Neurodegenerative diseases: JPND).

Europees toegang voor Nederlandse onderzoekers
ZonMw is er op gericht om Nederlandse onderzoekers zo goed mogelijk toegang te verschaffen tot Europees ontwikkelde programma’s. JPND en MYBL zijn componenten van het Europese Innovation Partnership Active and Healthy Ageing, zie hierover Speerpunt 5 van het ZonMw Beleidsplan.