Europese jongerenprojecten verbeteren beroepskans

Europese uitwisselingsprojecten verbeteren volgens de deelnemers de beroepskansen van jongeren. Dit blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut naar het effect van uitwisselingsprogramma’s van Youth in Action.

Youth in Action is een subsidieprogramma dat in 33 landen, waaronder Nederland, Europese projecten voor jongeren financiert.

Positieve effecten van jongerenuitwisseling in Europa
Uit het onderzoek blijkt dat deelname aan internationale projecten verschillende positieve effecten heeft. Twee derde van de deelnemers gelooft dat zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt zijn verbeterd. Deelname draagt bij aan het ontwikkelen van verschillende vaardigheden, vooral aan het kunnen communiceren in vreemde talen en aan interpersoonlijke, interculturele en sociale vaardigheden, zoals samenwerken.

Bijna de helft van de deelnemers is na afloop meer geïnteresseerd in Europese vraagstukken. Deelnemers hebben nieuwe dingen geleerd over Europa en hun Europees bewustzijn is vergroot. De jongeren die deelnamen aan een Europees project zijn zeer tevreden over hun project. Maar liefst 96 procent van de deelnemers zou andere mensen aanraden aan een vergelijkbaar project deel te nemen. Dit bleek uit het onderzoek ‘The impact van Youth in Action‘ dat onlangs gepubliceerd is.

Youth in Action ondersteunt vrijwilligerswerk in het buitenland
Youth in Action is een subsidieprogramma van de Europese Commissie dat in 33 landen, waaronder Nederland, Europese projecten voor jongeren financiert. De Nederlandse website van Youth in Action (www.youthinaction.nl) geeft informatie over hoe jongeren in het buitenland vrijwilligerswerk kunnen doen en bij Youth in Action subsidie kunnen aanvragen.

Ook bevat de site veel informatie voor organisaties die met jongeren werken. Bij deze projecten gaat het om internationale jongerenuitwisseling in Europa, de invloed van jongeren op lokale besluitvorming, jongerenparticipatie en internationale trainingen voor jongeren en jongerenwerkers.

Meer informatie
http://www.youthinaction.nl
http://www.facebook.com/youthinaction.nl
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Plaats een reactie