Europese farmabedrijven doen meer voor arme landen dan concurrenten VS

Europese farmaceutische bedrijven doen meer dan hun Amerikaanse concurrenten om medicijnen beschikbaar te stellen aan inwoners van ontwikkelingslanden. Hun voorsprong op dit gebied neemt echter af, zo blijkt uit de tweede `Access to Medicine Index` die vandaag is gepubliceerd.

Vergeleken met 2008, toen de eerste Index verscheen, gaven farmabedrijven veel meer inzicht in hun werk op dit gebied, schrijven onderzoekers in het bij de nieuwe ranglijst horende rapport. De onderzoekers ontdekten meer initiatieven van bedrijven, maar zien desondanks nog veel ruimte voor verbetering.

“Door de nieuwe Index weten we veel beter wat bedrijven doen, maar ook wat ze nalaten om medicijnen beschikbaar te krijgen in arme landen,” aldus Wim Leereveld, oprichter van de Index. “De ranglijst laat verbeteringen zien op het gebied van bijvoorbeeld medicijnontwikkeling voor tropische ziekten en een rechtvaardiger prijsbeleid. Tegelijk wordt duidelijk dat de sector als geheel nog een weg heeft te gaan.”

“De Access to Medicine Index beoordeelt onafhankelijk hoe afzonderlijke farmaceutische bedrijven de universele toegang tot essentiële medicijnen bevorderen, en is daarom een belangrijk hulpmiddel om hun bijdrage aan de oplossing van het probleem te vergroten,” aldus Dr. Carissa Etienne, Assistent-Directeur-Generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève.

De Access to Medicine Index rangschikt 20 van `s werelds grootste farmaceutische bedrijven op basis van hun inspanningen om betaalbare medicijnen te maken voor mensen in ontwikkelingslanden én te zorgen dat deze hen ook bereiken. De ranglijst stimuleert fabrikanten om op dit vlak te concurreren, en maakt het voor de buitenwereld (met inbegrip van investeerders) mogelijk om hun duurzaamheids-profielen goed te vergelijken.

De Access to Medicine Index 2010 wijst GlaxoSmithKline (Verenigd Koninkrijk) aan als het bedrijf dat nu het meest doet om de toegang tot essentiële medicijnen te vergroten. Daar achteraan komen Merck & Co. (V.S.), Novartis (Zwitzerland), Gilead Sciences (V.S.), en Sanofi-Aventis (Frankrijk).

Ten opzichte van 2008 klommen Gilead Sciences (V.S.) en Pfizer (V.S.) sterk in the ranglijst, terwijl Bayer (Duitsland), Bristol-Myers Squibb (V.S.), Merck KGaA (Duitsland) en Novo Nordisk (Denemarken) daalden.

In de Index van 2010 komen zes van de tien best scorende bedrijven uit Europa, en vier uit de V.S. Twee jaar geleden waren zeven van de tien hoogst scorende bedrijven nog Europees.

Voor het eerst dit jaar kregen makers van `generieke medicijnen` een aparte ranglijst. Zij produceren goedkopere medicijnen, waarop het octrooi al verlopen is, maar doen weinig onderzoek naar nieuwe middelen. Ranbaxy Laboratories (India) and Cipla (India) voeren deze aparte ranglijst aan.

De Access to Medicine Index is ingesteld door de Nederlandse Access to Medicine Foundation. Het onderzoek voor de ranglijst werd gedaan door de RiskMetrics Group, een Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in marktanalyses.

Meer informatie: www.accesstomedicineindex.org

Plaats een reactie