Europese Commissie wil AAL-programma na 2013 voortzetten

In opdracht van de Europese Commissie (EC) is het Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL JP) tussentijds geëvalueerd. De resultaten zijn zeer positief, maar voor ICT oplossingen daadwerkelijk een ondersteunende rol voor ouderen gaan spelen, moet er nog heel wat gebeuren. De commissie komt met een reeks aanbevelingen en pleit er voor om het AAL JP na 2013 voort te zetten.

De evaluatie is uitgevoerd door een panel onder aanvoering van voormalig Eurocommissaris Maglena Kuneva. Het rapport is, met een begeleidende rapportage van de EC, op 16 december 2010 naar het Europees Parlement en de Raad gestuurd en na een persconferentie gepubliceerd.

De evaluatiecommissie concludeert dat het AAL JP erin is geslaagd om de 23 deelnemende landen gezamenlijk te laten komen tot financiering van innovatieve – op ICT gebaseerde – projecten. De projecten zijn gericht op de ondersteuning van ouderen en stimuleren tegelijkertijd de Europese industrie, zodat deze op dit terrein beter kan concurreren.

Het succes van het AAL JP wordt in de tussentijdse evaluatie verder onderstreept door een aanzienlijke deelname van MKB bedrijven in de projectconsortia (ruim 40%). Bovendien blijkt de gezamenlijke financiële bijdrage van de deelnemende landen een stuk hoger is dan in eerste instantie was toegezegd. De evaluatiecommissie benadrukt dat het van groot belang is om goede mechanismes te vinden die de exploitatie van projectresultaten bevorderen.

Nederland is een van de 23 deelnemende landen. ZonMw voert het AAL programma uit in opdracht van het ministerie van VWS dat jaarlijks circa € 1,9 miljoen beschikbaar stelt voor AAL projecten.

Plaats een reactie