Europese Commissie vraagt uw mening over e-health

Hoe kan de EU ertoe bijdragen dat ICT in de gezondheidszorg (eHealth) op brede schaal voordelen oplevert voor de kwaliteit en de efficiëntie van de gezondheidszorg? De Europese Commissie vraagt uw mening hierover in de online publieksraadpleging. U kunt deze publieksraadpleging invullen tot 25 mei 2011. De antwoorden worden meegenomen bij de opstelling van het actieplan eHealth 2012-2020 van de Europese Commissie.

Ook voor ZonMw is eHealth een belangrijk thema. ZonMw heeft onlangs besloten het onderwerp ‘Innovatie met ICT’ organisatiebreed binnen alle programma’s op te pakken, waarbij samen met partners een bijdrage geleverd wordt aan de structurele inbedding van eHealth in gezondheid, zorg en welzijn. De behoeften van individuele burgers en hun (informele) zorgverleners vormen daarbij het uitgangspunt. ZonMw ondersteunt dit initiatief van de Europese Commissie dan ook van harte om Europese burgers de gelegenheid te geven input te geven voor EU actieplan eHealth 2012-2020.

eHealth is de overkoepelende naam voor de hulpmiddelen op basis van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning en verbetering van preventie, diagnose, behandeling, controle en beheer van gezondheid en leefgewoonten. eHealth speelt nu al een centrale rol bij de aanpak van de talrijke problemen waarmee de gezondheidszorgsystemen in heel de EU worden geconfronteerd en kan ook een belangrijke bijdrage leveren om mensen in de mogelijkheid te stellen een waardiger en zelfstandiger leven te leiden.

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale Agenda, benadrukt de voordelen die het voor de patiënten, de zorg en de overheid kan opleveren: “Op een moment dat mensen en regeringen op elke euro moeten letten, kan eHealth ertoe bijdragen de efficiëntie van de gezondheidszorgsystemen te verbeteren, de economie een impuls te geven en de patiënten mondiger te maken. Ik verwelkom ieders mening over hoe eHealth het beste tot ons aller nut te gebruiken is.”

Plaats een reactie