Europese afspraken over opleiding van blindengeleidehonden

Op Europees niveau worden binnenkort afspraken vastgelegd over de training van instructeurs voor de opleiding van blindengeleidehonden in Europa. CEN, de Europese normalisatie-instelling, heeft voorgesteld een CEN Workshop Agreement (CWA) op te stellen op het gebied van blindengeleidehonden. Nederlandse belanghebbende partijen kunnen door deelname invloed uitoefenen op deze afspraken.

Het doel van de CEN Workshop is een formeel referentiedocument (CWA) op te stellen met criteria voor de opleiding tot instructeur. Alle aanbieders van blindengeleide- en assistentiehonden in Europa zouden de opgestelde criteria vervolgens moeten nastreven.

Dit biedt de volgende voordelen:
– versterken van de werving en het behoud van personeel;
– helpen van organisaties bij het veiligstellen van financiering als ze in staat zijn om aan te tonen dat ze Europa brede afspraken naleven;
– creëren van een pool aan Europese arbeidskrachten, die in een waardevolle service aan blinden voorzien;
– vergroten van de beschikbaarheid en kwaliteit van blindengeleidehonden in Europa;
– de uitkomsten van het EU project ‘European Guide Dog Mobility Standards’ een formele status bieden in de vorm van een Europese CWA.

Een CWA is een Europese afspraak tussen internationale organisaties, ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van CEN. Een CWA is niet wettelijk bindend en kan toegepast worden op een vrijwillige basis.

Doelgroep ‘European Guide Dog Mobility Instructor Training’
De CWA is onder andere bedoeld voor trainingsscholen en verenigingen van gebruikers van blindengeleidenhonden, belangenorganisaties voor blinden en slechtzienden, organisaties op het gebied van kynologie en gedragsleer, organisaties op het gebied van hondenbescherming, zorgverzekeraars, verenigingen van fokkers van hondenrassen.

Deelname kick-off meeting 9 juni in Polen
Belanghebbende partijen kunnen rechtstreeks deelnemen aan de Europese Workshop. De kick-off meeting vindt plaats op 9 juni 2011 in Polen. NEN brengt uw organisatie in contact met andere geïnteresseerde organisaties en regelt uw deelname aan het project.
Meer informatie

Inschrijven
Voor deelname aan of meer informatie over de CEN Workshop, kunt u vóór 5 juni 2011 contact opnemen met NEN Business Development, businessdevelopment@nen.nl of via telefoon (015) 2 690 372. Ook als u niet wilt deelnemen, maar wel belangstelling heeft voor dit onderwerp, komt NEN graag met u in contact.

Plaats een reactie