Europees waarschuwingssysteem bij beroepsverbod

Werknemers die in eigen land een (gedeeltelijk) beroepsverbod hebben opgelegd gekregen, lopen binnenkort eerder tegen de lamp wanneer zij over de grens aan de slag willen gaan. Een waarschuwingssysteem tussen Europese lidstaten gaat ervoor zorgen dat landen elkaar actief gaan waarschuwen wanneer een beroepsbeoefenaar een beroepsverbod of bevoegdheidsbeperkende maatregel opgelegd heeft gekregen in de lidstaat waar hij werkzaam is.

Dat staat in een wetsvoorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat de erkenningsprocedure voor EU-beroepskwalificaties herziet. Het wetsvoorstel heeft tot doel de arbeidsmobiliteit binnen de EU te verhogen.

Waarschuwingsmechanisme
De invoering van het waarschuwingsmechanisme moet zoveel mogelijk voorkomen dat beroepsbeoefenaars die werkzaam zijn in beroepen in de gezondheidszorg, in het onderwijs aan minderjarigen en in de kinderopvang een (gedeeltelijk) beroepsverbod hebben gekregen, uitwijken naar een andere lidstaat om hun beroepsuitoefening voort te kunnen zetten.

Via een Europees informatiesysteem kunnen de lidstaten onderling informatie uitwisselen en elkaar proactief waarschuwen over beroepsbeoefenaars die een (gedeeltelijk) beroepsverbod opgelegd hebben gekregen en voor beroepsbeoefenaars die tijdens de erkenningsprocedure gebruik hebben gemaakt van valse beroepskwalificaties. Het wetsvoorstel maakt het daarnaast mogelijk om eisen te stellen aan de taalbeheersing van beroepsbeoefenaars.

Vergroten mobiliteit werknemers binnen de EU
Wie in een ander EU-land een gereglementeerd beroep wil uitoefenen, moet eerst de benodigde beroepskwalificaties (opleiding en beroepservaring) officieel laten erkennen. Vanwege de verschillen tussen de eisen die lidstaten stellen aan beroepskwalificaties is dat nu vaak een omslachtig proces, dat veel tijd kost.

Om de mobiliteit van werknemers binnen de EU te vergroten worden met dit wetsvoorstel bestaande procedures voor erkenning van beroepskwalificaties simpeler en efficiënter gemaakt. Via onder meer een elektronische procedure kunnen inwoners van de EU beroepskwalificaties die zij in één van de lidstaat hebben behaald laten erkennen in een andere lidstaat, zodat zij daar hetzelfde beroep kunnen uitoefenen. Daarbij moeten zij aan dezelfde eisen voldoen als de inwoners van die andere lidstaat.

Plaats een reactie