Europees normontwerp esthetische chirurgie services gepubliceerd

De Europese normcommissie CEN/TC ‘Aesthetic Surgery Services’ heeft een norm opgesteld voor de dienstverlening rondom cosmetische ingrepen. De ontwerpversie prEN 16372 is beschikbaar. Tot en met 31 maart 2012 is het normontwerp in te zien en kunnen belanghebbenden er commentaar op geven.

Europese norm voor esthetische chirurgie services
De markt voor esthetische chirurgie is een groeiende commerciële markt. De consument gaat steeds vaker grensoverschrijdend op zoek naar een passende behandeling bij privéklinieken. Verschillende beroepsgroepen en specialismen zijn betrokken bij deze behandelingen. Het is daarom van belang dat alle belanghebbende partijen aan het normalisatieproces meewerken om samen tot goede afspraken te komen.

Het doel van de norm is afspraken vast te leggen over de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening, aangeboden door privéklinieken. De afspraken betreffen onder andere opleidingsniveaus van personeel, voorzieningen en uitrusting, kwaliteitsmanagement en patiëntencontact. Ook worden er afspraken gemaakt over ethische aspecten in relatie tot onder meer gedragscodes en marketing. De Europese norm zal bestaande nationale wetgeving niet kunnen harmoniseren, maar deze aanvullen daar waar behoefte is en standaarden of wetgeving ontbreken.

Voortraject
In 2010 is op Europees niveau gestart met de ontwikkeling van een Europese norm op het gebied van de dienstverlening rond esthetische chirurgische ingrepen. Nederland zit vanaf het begin aan tafel en heeft een nationale spiegelcommissie ingericht. In deze spiegelcommissie komen belanghebbende partijen met elkaar in gesprek om tot een breed gedragen norm te komen.

Normontwerp inzien en commentaar leveren
Op 30 december heeft het Europese normalisatie-instituut (CEN) het normontwerp prEN 16372 gepubliceerd. In Nederland is deze publiekelijk en gratis te bekijken via www.normontwerpen.nen.nl. Na registratie kunt u op eenvoudige wijze het normontwerp inzien en commentaar leveren bij de tekst. Alle inbreng wordt gebundeld en besproken met de partijen die inhoudelijk commentaar hebben geleverd. Nadat u uw bijdrage heeft ingezonden, ontvangt u een uitnodiging voor een bijeenkomst waarin alle ingediende commentaren besproken worden. Dit vindt waarschijnlijk in april 2012 plaats. Het resultaat wordt als gezamenlijk Nederlands commentaar ingediend bij de Europese normcommissie.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit traject of als u lid wilt worden van de Nederlandse spiegelcommissie, dan kunt u contact opnemen met Dennis Schutijser, Consultant Gezondheidszorg, (015) 2 690 279 of per e-mail, dennis.schutijser@nen.nl.

Plaats een reactie