Europees jaar bestrijding armoede afgesloten

Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft donderdag 25 november jl. in Den Haag het Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting afgesloten. Hij deed dit in het bijzijn van de ambassadeurs van het Europees jaar: Ruud Lubbers, Trinko Keen en Mimoun Ouled Radi.

De Krom: “Armoede is een ongewenste situatie. Dat maakte ook dit Europees jaar duidelijk. Een effectieve aanpak waarbij de eigen verantwoordelijkheid centraal staat, is naar mijn overtuiging hard nodig. Daarbij mag niemand worden afgeschreven, maar er mogen wel eisen aan mensen worden gesteld. Eisen die haalbaar en eerlijk zijn. Het zijn eisen die mensen de mogelijkheid verschaffen de teugels weer in eigen handen te nemen. We schrijven daarbij niemand af”.

Het Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting heeft de gelegenheid geboden om bestaande activiteiten extra voor het voetlicht te brengen en om nieuwe samenwerkingsverbanden op lokaal niveau te bevorderen. In februari is hiervoor een zevental projecten bekend gemaakt die in het kader van het Europees jaar van start zijn gegaan en subsidie hebben gekregen. Deze projecten maakten onderdeel uit van een reeks initiatieven die in dit jaar opgestart zijn. De projecten (zie hieronder) hebben in totaal 30.000 euro gekregen op om lokaal niveau armoede te bestrijden en maatschappelijke deelname te bevorderen.

Tijdens de slotconferentie is tevens de Journalist Award, een prijs van de Europese Commissie voor het best geschreven artikel over armoede uitgereikt. Deze ging naar Elsbeth Stoker. Zij schreef voor de Volkskrant een artikelen reeks over armoede. Ook werd een stimuleringsprijs van 25.000 euro voor het beste idee voor armoedebestrijding uitgereikt. Deze prijs werd door Marco Florijn, voorzitter van de VNG Commissie Werk en Inkomen uitgereikt aan de gemeenten Den haag en Tilburg.

De zeven projecten die een bijdrage gekregen hebben zijn:

1. Almere doet mee
Een initiatief van de Stichting fonds voor bijzondere noden Almere. Iedere maand is een andere activiteit georganiseerd in het kader van armoede(preventie).

2. Praktische dienstverlening
Een actie van de stichting Mooi waarbinnen een laagdrempelig aanbod van activiteiten werd geboden voor inwoners van de Haagse wijken Laak en Escamp met als doel zelfredzaamheid te vergroten en greep te krijgen op de eigen financiële situatie.

3. Meer kansen voor alleenstaande ouders
Een initiatief van de FNV Vrouwenbond. In vier gemeenten zijn groepen vrijwilligers van de FNV Lokaalgroepen opgeleid om alleenstaande ouders op lokaal niveau te informeren over mogelijkheden om hun inkomen en positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

4. Armoede en vrijetijdsbesteding van kinderen
Met dit project heeft International Child Development Initiatives de aandacht gericht op kinderen en jongeren uit minderheids- en immigrantenmilieus om te zorgen dat zij goed hun draai vinden in de maatschappij.

5. Samen werken aan een lokale sociale agenda
De Stichting Clip heeft met een Lokale Sociale Agenda anti-armoedegroepen en cliëntenraden in ruim vijftig gemeenten weten te motiveren en ondersteunen.

6. Gedeelde ervaringen
De Stichting Vluchtelingenwerk van Amstel tot Zaan wil oudere Amsterdammers in contact brengen met oudere vluchtelingen met als doel dezen uit hun isolement te halen en hen meer te betrekken bij de Nederlandse samenleving.

7. Onbekend en bemind
In drie wijken in Rotterdam-Zuid (Tarwewijk, Katendrecht en Beverwaard) gaat de Stichting House of Hope vrijwilligers inschakelen om wijkbewoners persoonlijke aandacht en steun te geven

Stichting De eek met het project Als je het niet kunt zeggen, zing het dan heeft zich teruggetrokken.

Plaats een reactie