Europees congres immunogenetica naar Maastricht

Het Europese congres van wetenschappers op het gebied van de immunogenetica (weefseltypering) komt in mei 2013 naar Maastricht. Het bidbook van prof. dr. Marcel Tilanus van het Maastricht UMC+ is door de European Federation for Immunogenetics (EFI) als het beste gehonoreerd.

V.l.n.r.: Aerd de Boode (vestigingsmanager Maison van den Boer bij MECC Maastricht), René Hanssen (algemeen directeur MECC Maastricht), prof. dr. Marcel Tilanus (Maastricht UMC+), Madeleine van der Heijden (manager Venue MECC Maastricht) en Charles Beckers (accountmanager Congressen MECC Maastricht) in het Mecc@TableCafé tijdens de feestelijke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

Dat betekent dat er tussen 11 en 14 mei 2013 tussen de zevenhonderd en duizend wetenschappers op dit medisch-wetenschappelijk vakgebied in Maastricht verwacht kunnen worden. Het congres zal plaatsvinden in het MECC congrescentrum.

Tilanus is erg in zijn nopjes met het gegeven dat “Maastricht” het congres mag organiseren. Niet in de laatste plaats omdat het een erkenning is van het goede werk dat door zijn afdeling in het Maastricht UMC+ wordt verricht. De immunogenetica houdt zich vooral bezig met het voorkómen van afstotingsreacties bij orgaantransplantaties en stamceltransplantaties.

Met name de bepaling van het zogenoemde HLA (Humaan Leukocyten Antigeen) is daarbij cruciaal. Dat vergt enige uitleg. Omdat in het beenmerg de oorsprong van het afweersysteem ligt, is de kans op afweerreacties groot. Om dit risico tot een minimum te beperken moeten patiënt en donor zo nauwkeurig mogelijk bij elkaar passen. Dit wordt bepaald aan de hand van de HLA-typering, ook wel weefseltypering genoemd.

Tilanus heeft aan de basis gestaan van de ontwikkeling van een methode van weefseltypering die heel betrouwbaar is en tegenwoordig bovendien met de beschikbare automatisering snel kan worden uitgevoerd. Dat levert grote voordelen op voor de patiënt. Mensen die aan leukemie lijden, zijn zeer gebaat bij snelheid. Als zij te lang moeten wachten op stamceltransplantatie, kan het wel eens te laat zijn.

Daar komt bij dat het Maastricht UMC+ een breder acceptatiebeleid voert voor het accepteren van organen dan andere klinieken waar transplantaties plaatsvinden. Dat is mogelijk omdat de zeer nauwkeurige bepaling van antistoffen en weefseltyperingen voorspellend zijn voor een eventuele afstoting, en samen met de goede en snelle HLA-bepaling, maakt dat het Maastricht UMC+ inmiddels een grote reputatie heeft opgebouwd op het gebied van de orgaan- en stamceltransplantatie.

Om transplantaties te kunnen doen, is het noodzakelijk dat mensen een donorcodicil invullen zodat ze als donor geregistreerd staan. Dat is algemeen bekend. Veel minder bekend is dat er voor stamceltransplantaties vrijwilligers nodig zijn die stamcellen afstaan. Tilanus: “Mensen die als stamceldonor willen fungeren, zijn altijd welkom zich als donor aan te melden.”

Plaats een reactie