Europarlementariërs op bezoek in UMCG

Een delegatie van vier leden van de CDA-fractie van het Europees Parlement bezoekt op vrijdag 9 april het UMCG. Zij worden vergezeld door drie CDA-Tweede Kamerleden. Tijdens hun werkbezoek staat de ouder wordende mens en het thema ‘Gezond ouder worden’ centraal. Later die dag komt ook de fractievoorzitster van D66 uit het Europees Parlement, Sophie in ’t Veld, voor een bezoek naar het UMCG. Ook zij komt om zich te laten informeren over het thema ‘Healthy Ageing’.

De CDA-delegatie in het Europees Parlement bezoekt ieder kwartaal een toonaangevende Nederlandse instelling om zich te verdiepen in actuele en toekomstige maatschappelijke onderwerpen. Na eerdere bezoeken aan de Nederlandse Bank op de vooravond van de economische crisis en de Universiteit van Wageningen over technologische ontwikkelingen op het gebied van landbouw en duurzaamheid in het kader van Kopenhagen, bezoeken zij nu het UMCG.

Gezond ouder worden (‘Healthy Ageing’) als antwoord op lage arbeidsparticipatie, als voorwaarde om langer door te werken dan 65 en als kans om de vooruitzichten van historische bezuinigingen door levenslange preventiemaatregelen constructief tegemoet te treden.

Europarlementariër Esther de Lange: “ Daarnaast biedt de focus op Healthy Ageing ook nog goede kansen voor de werkgelegenheid. Regionaal biedt dit project nu direct al honderden extra arbeidsplaatsen en dat kan alleen nog maar groeien. Als verantwoordelijke voor de regio Noord Nederland vind ik dat we trots moeten zijn op onze noordelijke provincies. Zij vormen een bedreiging om tot kans. Dat is niet alleen goed voor de regio, goed voor Nederland maar ook goed voor Europa.”

Programma CDA-delegatie
De CDA-Europarlementariërs laten zich bijpraten over het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), het European Research Institute on the Biology of Ageing (ERIBA) het Europees topinstituut dat in Groningen vanaf 2011 fundamenteel onderzoek naar de biologische grondslagen van veroudering en het LifeLines-onderzoek. Verder krijgen zij een toelichting over de veranderende zorgvraag en innovaties in de zorg en over de visie dat het thema arbeidsmarkt in de kern van de zaak een gezondheidsvraagstuk is. Ook brengt de delegatie een bezoek aan het nieuwe LifeLines-laboratorium aan de Bloemsingel.
D66-fractievoorzitter

Fractievoorzitter Sophie in ’t Veld van de Europese D66-fractie bezoekt die dag eveneens het UMCG. Het bezoek van haar komt voort uit de presentatie van een delegatie uit Noord-Nederland in Brussel op 24 maart jl. Daar presenteerde Noord-Nederland zich eensgezind als een regio met enkele zeer kansrijke speerpunten, waaronder Healthy Ageing.

Plaats een reactie