Europarlement accepteert nucleair en gas als groene energievormen

Kernenergie en aardgas kunnen in de Europese Unie ook als groene energievormen worden gezien. Het Europarlement is akkoord met een voorstel van de Europese Commissie voor een lijst waarin bepaalde nucleaire en gasactiviteiten voortaan als duurzaam kunnen worden gezien. Door beide energievormen zo te zien, kunnen initiatiefnemers van nieuwe nucleaire en gasprojecten groene investeringen krijgen. Zo kan de EU de klimaatdoelen van Parijs halen. Kernenergie is CO2-neutraal en aardgas stoot minder CO2 uit.

Green Deal

De Europese Commissie wil de Green Deal goed kunnen uitvoeren om zo de klimaatdoelstellingen te halen en een duurzame economie te laten ontstaan. Daarom stelde de Commissie voor om kernenergie en aardgas in bepaalde gevallen tot groen te verklaren, zodat bedrijven en investeerders kunnen worden gestimuleerd om projecten op te zetten rond gas en het atoom. In het Europarlement was een resolutie opgeworpen die dat voorstel zou verwerpen, maar die resolutie heeft het niet gehaald.

EU-taxonomie

Beide energievormen zullen worden opgenomen in de voorwaarden voor ecologisch duurzame economische activiteiten van de zogeheten ‘EU-taxonomie’. Dat is een lijst met eisen voor ondernemingen die, bij het opzetten van duurzame energieprojecten, in aanmerking willen komen voor een groen label. Bij het opwekken van energie uit uranium komt geen CO2 vrij en daarom is kernenergie CO2-neutraal, een belangrijke voorwaarde om de klimaatverandering af te remmen. Voor gas geldt dat er weinig CO2-uitstoot is.

Klimaatdoelen van Parijs

Door de stemming in het Europarlement is weg nu vrij voor meer aardgas en kernenergie in de EU. De Commissie kan de Green Deal beter uitvoeren en de kans op het halen van de klimaatdoelen van Parijs wordt hierdoor groter. Verder is de taxonomierichtlijn belangrijk: door deze kaders kan de EU investeren in echte duurzame energie en kan zogenoemde ‘greenwashing’ veel minder snel plaatsvinden. Zo kunnen nucleair en aardgas worden gestimuleerd.

Europarlementariër Rob Roos (JA21)

Europarlementariër Rob Roos (JA21) is blij dat de resolutie van de baan is. Hij noemt die ‘hypocriet’. In het Europarlement in Straatsburg zei hij:

“Elke maand vergaderen we hier en altijd zijn de notoire tegenstanders van kernenergie gewoon hier in Frankrijk aanwezig. Kennelijk voelt iedereen zich veilig genoeg om hier naartoe te komen. Dit land draait al veertig jaar veilig op kernenergie. Dat geldt ook voor de stroom in dit Parlement.”

Roos benadrukt dat het EU-onderzoekscentrum dat kernenergie niet schadelijker is dan renewables – volledig duurzame energietechnieken.

“Daarbij produceren kerncentrales continu energie. Het is dus beter dan zon en wind.”

Kerncentrales in Nederland

Vorige week werd bekend dat de Nederlandse regering overweegt om twee kleine kerncentrales te laten bouwen. Dit moet gebeuren om aan de groeiende vraag aan duurzame energie te voldoen en de doelen van Parijs te kunnen halen. Het zou de bedoeling zijn dat er naast de kerncentrale in het Zeeuwse Borsele een geheel nieuwe centrale komt. De andere locatie zou moeten komen liggen bij de Eemshaven, in Noord-Groningen, of op de Maasvlakte bij Rotterdam. De Nederlandse regering neemt na de zomer een besluit over de exacte locaties.

Plaats een reactie