Europa bundelt krachten voor opvang bij grote brandwondenramp

Mede op initiatief van de Nederlandse brandwondenzorg slaan Europese brandwondencentra de handen ineen om de standaard voor toonaangevende brandwondenzorg te zetten. Dit wordt van 14 t/m 17 september 2011 onderstreept tijdens het zilveren jubileumcongres van de European Burns Association in Den Haag. Beoogd wordt dat op korte termijn Europese richtlijnen worden opgesteld zodat brandwondenpatiënten bij grote rampen overal eenduidige en kwalitatief hoogstaande zorg ontvangen.

Zoals de Volendamramp bij Nederlanders in het geheugen staat gegrift, werden ook Zweden (discobrand Göteborg in 1998) en België (gasexplosie Gellingen in 2004) opgeschrikt door een ramp met een groot aantal brandwondenslachtoffers. Bij een ramp met meer dan 100 brandwondenpatiënten zijn Nederlandse en Europese brandwondencentra aangewezen op hulp vanuit het buitenland. Want voor een dergelijke grootschalige ramp is nationaal simpelweg niet genoeg zorgcapaciteit. Europese brandwondencentra zetten zich daarom samen in voor een eenduidige en kwalitatief hoogstaande brandwondenzorg. Tenslotte moeten brandwondenpatiënten kunnen rekenen op uitstekende zorg, overal in Europa.

Nederlands initiatief als startpunt
Op gezamenlijk initiatief van de drie Nederlandse brandwondencentra, de Brandwonden Stichting, het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) en de Landelijke Meldkamer Ambulance Zorg (LMAZ) wordt tijdens het congres het ‘Convenant Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten’ ondertekend. Hiermee is de opvang van brandwondenslachtoffers bij rampen in Nederland officieel geregeld. Het is een mijlpaal voor ons land, maar werkt tegelijkertijd ook als opstap richting Europese afspraken over uniforme en kwalitatief hoogstaande brandwondenzorg.

Europese samenwerking
Elke twee jaar komen artsen, verpleegkundigen, onderzoekers en psychologen werkzaam in de brandwondenzorg samen voor een vierdaags congres van de European Burns Association (EBA). Meer dan 600 specialisten uit 38 verschillende landen delen dan kennis, ervaringen en onderzoeksresultaten. Van 14 t/m 17 september is Nederland gastland van het EBA Congres dat, 25 jaar na de eerste bijeenkomst in Groningen, weer terug is in Nederland. De drie thema’s Care, Cure & Rehabilitation” (alle gericht op de optimalisatie van het leven van mensen met brandwonden) staan tijdens het congres centraal. De Nederlandse brandwondenzorg maakt zich vanuit deze thematiek de komende editie hard voor Europese standaarden rondom richtlijnen, opleidingen en visitatie. Het ondertekenen van het Convenant is daarbij een duidelijk statement.

Koninklijk bezoek
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden zal woensdag 14 september 2011 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan de opening van het 14e congres van de European Burns Association in het World Forum Congress Center in Den Haag bijwonen. Zij zal het eerste exemplaar van het voorleesboek ‘Robin is ziek’, dat speciaal voor de jongste patiëntjes in de brandwondencentra is gemaakt, overhandigd krijgen.

Plaats een reactie