EU tabaksrichtlijn naar Tweede Kamer

In december 2012 heeft de Europese Unie een conceptrichtlijn gepubliceerd met voorschriften over de productie, presentatie en verkoop van tabak. Op voorstel van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de ministerraad besloten om de doelstellingen van conceptrichtlijn te ondersteunen. De conceptrichtlijn houdt onder meer in dat overal in de EU waarschuwende foto’s op sigarettenpakjes worden geplaatst. Ook wordt het in de toekomst mogelijk om aantrekkelijke geur- en smaakstoffen in tabaksproducten te verbieden.

Volgens het kabinet sluit de conceptrichtlijn goed aan bij de doelstellingen van het Nederlandse beleid: het bevorderen van de volksgezondheid door roken terug te dringen en vooral ook te voorkomen dat jongeren beginnen met roken. Verder hecht het kabinet er veel waarde aan dat met betrekking tot tabak binnen de Europese Unie zoveel mogelijk één geharmoniseerde lijn wordt gevolgd. Bijvoorbeeld met betrekking tot foto’s op tabaksverpakkingen is het goed dat er een einde komt aan het huidige versnipperde beeld binnen de EU.

Waarschuwende foto’s
De waarschuwende foto’s op pakjes sigaretten moeten rokers beter informeren over de risico’s van roken.

Geur- en smaakstoffen
Het kabinet ondersteunt het uitgangspunt van de komende EU-richtlijn dat de toevoeging van kenmerkende geur- en smaakstoffen gereguleerd moeten worden. Te denken valt aan toevoegingen als menthol, drop en vanille. Deze smaakstoffen maken tabak aantrekkelijk voor jongeren omdat er een specifieke smaak wordt gecreëerd die bovendien de tabakssmaak maskeert. Welke stoffen in de toekomst wel of niet mogen worden toegevoegd wil Nederland op Europees niveau besluiten op basis van wetenschappelijk onderbouwde criteria.

Discussie over Europese richtlijn
De Tweede Kamer heeft het kabinet verzocht om snel een standpunt in te nemen over de in december verschenen conceptrichtlijn. Op korte termijn zal de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Rijn debatteren zodat er overeenstemming is over het standpunt dat Nederland in de Europese discussie kan hanteren. Naar verwachting zal het nog enkele jaren duren voordat de nieuwe richtlijn definitief is en in de Nederlandse wet- en regelgeving is doorgevoerd.