EU onderschrijft veiligheid kerncentrale Borssele

Deskundigen uit verschillende Europese landen onderschrijven de resultaten van de stresstest waaraan de kerncentrale in Borssele eerder is onderworpen. Daaruit bleek dat de centrale ruim aan de veiligheideisen voldoet. Dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) dinsdag 8 mei 2012 aan de Tweede Kamer.

Beoordeling stresstest
De EU-landen hadden afgesproken de uitvoering en de resultaten van de stresstest van kerncentrales onderling te controleren en te beoordelen. De Europese experts zijn positief over de uitvoering van de stresstest van de kerncentrale in Borssele en vinden dat de test een realistisch beeld geeft van de mogelijke consequenties van extreme externe gebeurtenissen.

Kerncentrale in Borssele
EPZ, de eigenaar van de kerncentrale in Borssele, en de Nederlandse overheid hebben mogelijkheden gevonden om de huidige veiligheidsmarges bovenop de eisen nog groter te maken. De experts ondersteunen deze voorstellen. De voorstellen worden nu verder uitgewerkt en ingevoerd.

Alle nationale rapporten van de verschillende Europese landen worden momenteel getoetst. In juni 2012 presenteert de Europese Commissie het eindrapport over de Europese stresstest aan de Europese Raad.

Informatieavond
Op dinsdagavond 8 mei 2012 organiseert EL&I een informatieavond in Zeeland over de uitkomsten van de stresstest. EL&I, de Kernfysische Dienst (KFD) en EPZ informeren over de resultaten van de stresstest, de bevindingen van de Nederlandse overheid en de Europese Commissie. Ook komen de vervolgactiviteiten aan de orde.

Plaats een reactie