EU-award voor programma veilige mobiliteit ouderen

Ouderenbond ANBO heeft dinsdag 1 februari 2011 in Brussel de Excellence in Road Safety Award in ontvangst genomen van de Europese Commissie voor het programma Blijf Veilig Mobiel. ANBO is met Blijf Veilig Mobiel aangemerkt als het meest succesvolle project in de categorie NGO’s in 2010. De Europese Commissie wees in haar toelichting op de demografische ontwikkelingen waardoor het aantal senioren toeneemt.

Blijf Veilig Mobiel stimuleert volgens de Europese Commissie “de verkeersveilige mobiliteit van senioren en daarmee het vitaal ouder worden. De actieve houding van senioren zelf en de gedeelde verantwoordelijkheid van alle stakeholders staan daarbij centraal.”

De Excellence in Road Safety Awards beloont uit duizenden ondertekenaars van het Europees Handvest voor Verkeersveiligheid -binnen zes categorieën- de meest innovatieve projecten in Europa. Met de prestigieuze prijs erkent de Europese Commissie de verschillende acties die ondernomen worden om veiligheid op de weg te bevorderen.

Blijf Veilig Mobiel richt zich op het verbeteren van de verkeersveiligheid voor senioren en afname van ongevalrisico’s. Er is allerlei onderzoek gedaan naar kwetsbare verkeersdeelnemers en het aanbod van rijvaardigheidstrainingen. Voor senioren is een speciale verkeersquiz ontwikkeld en oudere automobilisten kunnen op blijfveiligmobiel.nl praktische tips vinden. Voor scootmobielgebruikers is een uniforme cursus in de maak.

ANBO is coördinator van het meerjarenproject Blijf Veilig Mobiel, waar maar liefst tien landelijke belangenorganisaties aan deelnemen, zoals de ANWB, Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. Het project wordt gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur heeft onlangs een groot aantal aanbevelingen overgenomen van Blijf Veilig Mobiel. Daaronder valt de verplichting dat scootmobiels en elektrische rolstoelen vanaf 2012 moeten beschikken over een achteruitkijkspiegel.

Bij ontvangstneming van de prijs -een glazen trofee- gaf ANBO aan dat zij graag haar kennis en ervaringen met andere Europese partners wil delen. Nederland behoort immers tot de top drie van Europese landen met het laagste aantal doden en ziekenhuisgewonden als gevolg van verkeersongevallen. Blijf Veilig Mobiel kan andere landen inspireren om activiteiten op te zetten speciaal voor senioren. De EU-award vormt in ieder geval een uitstekende stimulans voor ANBO om veilige mobiliteit van senioren te bevorderen.

Plaats een reactie