Etnische menging geen antwoord op ongelijkheid in onderwijskansen

Brooke Sykes onderzocht de relaties tussen buurt- en schoolsegregatie en de schoolprestaties van jongeren in het voortgezet onderwijs in Nederland. Daartoe maakte ze voornamelijk gebruik van de gegevens van het grootschalige cohortonderzoek VOCL’99 (Voortgezet Onderwijs Cohort Leerlingen – Cohort 1999). Aanvullend hield ze diepte-interviews met jongeren in Amsterdam.

Het blijkt voor de onderwijsprestaties gunstig te zijn om in een buurt met een hoge sociaal-economische status te wonen en een school te bezoeken met veel leerlingen uit deze milieus.

Sykes waarschuwt echter voor het idee dat het bevorderen van ‘sociale menging’ (of ‘etnische menging’) in scholen of buurten een antwoord is op de ongelijkheid van onderwijskansen. Er bestaan complexe relaties tussen de thuis-, buurt- en schoolomgeving van jongeren, die niet adequaat worden opgevangen in de meeste ‘buurteffect’- of ‘schooleffect’-modellen.

Promotiegegevens
Promotie: Mw. B. Sykes/ Sociale geografie
Proefschrift: Spatial Order and Social Position: Neighbourhoods, Schools and Educational Inequality
Promotor: dhr. prof. dr. S. Musterd
Datum: Donderdag 10 februari 2011, 12:00 uur
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, 1012 EZ Amsterdam

Plaats een reactie