Etnische diversiteit versterkt sociale banden

De aanwezigheid van immigranten in Europese regio’s komt ten goede aan de sociale banden tussen mensen in die regio. Dit blijkt uit NWO-onderzoek dat in juni gepubliceerd is in het tijdschrift Social Science Research.

Op basis van eerder onderzoek in de VS werd tot nu toe verondersteld dat mensen in etnisch diverse samenlevingen minder nauwe banden met anderen onderhouden. Ook zouden ze minder deelnemen aan het sociale leven. Onderzoek gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wijst nu echter uit dat de aanwezigheid van niet-Westerse immigranten in Europa daarop geen negatieve gevolgen heeft.

De aanwezigheid van allochtonen in deze regio’s blijkt geen directe invloed te hebben op de mate waarin autochtonen afspreken met vrienden of bekenden of hulp bieden aan anderen.

Een toename van immigranten in een regio leidt er echter wel toe dat autochtonen meer allochtone vrienden en collega’s krijgen. Dit soort contact heeft vervolgens een positieve uitwerking op het onderhouden van nauwe banden met andere autochtonen, ontdekten de onderzoekers.

De onderzoeksresultaten onderstrepen het belang van het stimuleren van interetnisch contact voor de sociale cohesie binnen regio’s. Dit verband gaat echter alleen op als autochtonen zich niet bedreigd voelen door de aanwezigheid van allochtonen in hun regio.

Dreiging
Mensen die zich bedreigd voelen door de aanwezigheid van allochtonen in hun omgeving, bleken juist minder af te spreken met familie en vrienden. Deze mensen hebben bijvoorbeeld het idee dat er door de komst van immigranten minder banen beschikbaar zijn voor autochtonen. Uit het onderzoek bleek dat laagopgeleiden en werklozen vaker gevoelens van etnische dreiging ervaren. Contact met etnische minderheden kan er voor zorgen dat dit soort gevoelens afneemt.

Het ontstaan van gevoelens van etnische dreiging bleek overigens geen verband te houden met de daadwerkelijke aanwezigheid van etnische minderheden in een gebied. De hoeveelheid media-aandacht die wordt besteed aan immigranten, of het politieke klimaat in landen, kan deze gevoelens mogelijk wel beïnvloeden.

Data
De onderzoekers Michael Savelkoul, Maurice Gesthuizen en Peer Scheepers van de Radboud Universiteit Nijmegen, baseren hun conclusies op een databestand waarin bijna 24.000 personen ondervraagd zijn. Deze respondenten zijn afkomstig uit vijftien Europese landen, waaronder Nederland. Binnen deze landen bestudeerden de onderzoekers gevolgen van etnische diversiteit in 125 Europese regio’s. Hun onderzoek maakt onderdeel uit van het NWO-onderzoeksprogramma Conflict en veiligheid.

Plaats een reactie