Ethiek van leiders beïnvloed door het gedrag van volgers

Ethisch leiderschap staat hoog op de onderzoeksagenda. Van leiders wordt tenslotte verwacht dat zij zich ethisch correct gedragen en ook ethisch correct gedrag onder hun werknemers aanmoedigen. Uit het proefschrift On the Psychology of Displaying Ethical Leadership. A Behavioral Ethics Approach van Niek Hoogervorst blijkt echter dat het gedrag van de volgers de ethiek van de leiders kan beïnvloeden. Hoogervorst promoveert op vrijdag 23 september 2011 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In zijn proefschrift analyseert Hoogervorst wanneer en waarom leiders concreet ethisch leiderschapsgedrag tentoonspreiden en biedt hij inzicht in de onderliggende psychologie van ethisch leiderschap. Wanneer gaan leiders voorbij aan hun eigen belang? Wanneer gaan leiders op een rechtvaardige manier om met hun volgers? En, nemen leiders consistent actie tegen onethische volgers, of zien ze zulk gedrag soms door de vingers?

Wanneer gaan leiders voorbij aan hun eigen belang? Wanneer gaan leiders op een rechtvaardige manier om met hun volgers? En, nemen leiders consistent actie tegen onethische volgers, of zien ze zulk gedrag soms door de vingers?

Hij toont aan dat de motieven en de aard van de leiders zelf, de motieven en handelingen van hun volgers en de invloed van situaties het ethische gedrag van leiders interactief beïnvloeden.

Het PhD-onderzoeksproject van Hoogervorst is verricht binnen het Erasmus Doctoral Programme in Business & Management, dat georganiseerd wordt door ERIM, Het Erasmus Research Institute of Management. ERIM is het gezamenlijke onderzoeksinstituut van de Rotterdam School of Management (RSM) en de Erasmus School of Economics (ESE) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De financiële ondersteuning van het onderzoek werd verleend door NWO (Nederlands Wetenschappelijk Onderzoeksinstituut).

Over de auteur
Niek Hoogervorst (1980) behaalde zijn Master Sociale en Organisatiepsychologie in 2006. In 2007 ging hij als promovendus aan de slag voor professor David de Cremer. Zijn onderzoek is gepubliceerd in Journal of Business Ethics en Journal of Experimental Social Psychology. Hoogervorst werkt momenteel als post-doctoraal onderzoeker aan het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy.

Promotiegegevens
Promovendus: Drs. N. Hoogervorst
Titel proefschrift: On the Psychology of Displaying Ethical Leadership
Promotoren: Prof.dr. D. de Cremer
Co-promotors: Dr. M. van Dijk
Datum: 23 september 2011, 13:30 uur
Locatie: Woudestein, senaatszaal
Faculteit: Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM)

Plaats een reactie