Ervaringen van ouders van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen

Woensdag 4 juli 2012 heeft de presentatie plaats gevonden van het boek ‘Toch is het een goede keus geweest. Ervaringen van ouders van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen.’ Het is geschreven door Jorien Luijkx en Carla Vlaskamp, onderzoekers bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de RUG. Vlaskamp is hoogleraar orthopedagogiek, met bijzondere aandacht voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen. Luijkx is docent en promovenda.

Ingrijpend
Voor dit boek werden zeven ouderparen uitgebreid geïnterviewd. Hun kinderen met een ernstige meervoudige beperking zijn kort daarvoor het huis uitgegaan. Het ‘uit huis gaan’ van een kind is voor elke ouder vaak ingrijpend, maar het is meestal een logische stap in ieders leven. Voor ouders van een kind met een ernstige meervoudige beperking is dit echter een ingewikkeld proces dat vele vragen oproept. Waarom uit huis? Waarom nu? Voor welke huisvesting kies je? Hoe bereid je je kind voor? Hoe weet je of je kind zich daar goed bij voelt?

Geluk van het kind
De verhalen in het boek geven een concreet beeld van hun ervaringen, vanaf de periode dat ze wisten dat er ‘iets’ met hun kind aan de hand was tot aan het moment van de verhuizing. Het hele scala aan zorgen voor een kind met een ernstige meervoudige beperking komt aan bod, en ook de mooie en de minder leuke momenten. Ouders vinden verschillende dingen belangrijk in de zorg voor hun kind en in de samenwerking met professionals. Verwachtingen zijn verschillend, ervaringen persoonlijk. Duidelijk is dat deze ouders gewoon willen wat alle ouders willen: dat hun kind gelukkig wordt.

Publicatie
Het boek ‘Toch is het een goede keus geweest. Ervaringen van ouders van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen’ wordt uitgegeven door Garant Uitgevers nv en het telt 142 pagina’s. De winkelprijs is € 19,00. Het ISBN is 9789044129250.

Meer informatie
http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044129250

Plaats een reactie