Erop of eronder voor ‘nieuwe vakbeweging’

‘Lieve Jetta, het is erop of eronder. De Nieuwe Vakbeweging kan niet blijven hangen in discussies over structuur, zeggenschap en diversiteit. Inhoudelijke vernieuwing, daar gaat het om. Alleen dan kan de vakbeweging nog aansluiting vinden bij jongeren, zelfstandigen, ouderen en hoger opgeleiden. Dat moet de nieuwe inzet van De Nieuwe Vakbeweging zijn. Niet over weken, maar nu direct.’

Zo begint een open brief van 4 vakbondsvoorzitters onder aanvoering van Charles Verhoef van FNV ZBo aan Jetta Klijnsma. Ze vragen ‘kwartiermaakster’ Klijnsma, bezig met de voorbereidingen van een ‘nieuwe vakbeweging’, om ‘radicale vernieuwing’. ANBO, FNV Jong, FNV Zelfstandigen en FNV ZBo maken zich zorgen dat ‘de nieuwe vakbeweging’ met haar rug naar de arbeidsmarkt van dit moment komt te staan.

Individuele rechten
De vier pleiten voor een ‘sterke belangenbehartiger die bij overheid, werkgevers en opdrachtgevers rechten afdwingt voor individuele werkenden en ouderen.’ Voor de aard van die rechten mag het niet uitmaken of zij een vast dienstverband hebben, flexwerker zijn of zzp’er. Voor de uitoefening van die rechten moet de nieuwe vakbeweging dienstverlening verzorgen die mensen sterkt in hun positie. Maar, zo stellen de briefschrijvers, mensen bepalen zelf wel waar en hoe ze willen werken. Tegen Jetta Klijnsma: ‘Jij beseft net als wij dat veel van de bestaande collectieve arrangementen groepen uitsluiten en andere in een keurslijf dwingen.’

De vier ondertekenaars
De brief is ondertekend door directeur Liane den Haan van ANBO, voorzitter Hannie Stuurman van FNV Zelfstandigen, voorzitter Dennis Wiersma van FNV Jong en initiatiefnemer Charles Verhoef, voorzitter van FNV Zelfstandigen Bouw.

De volledige tekst van de Open Brief

Lieve Jetta,

Het is erop of eronder. De Nieuwe Vakbeweging kan niet blijven hangen in discussies over structuur, zeggenschap en diversiteit. Inhoudelijke vernieuwing, daar gaat het om. Alleen dan kan de vakbeweging nog aansluiting vinden bij jongeren, zelfstandigen, ouderen en hoger opgeleiden. Dat moet de nieuwe inzet van De Nieuwe Vakbeweging zijn. Niet over weken, maar nu direct.

Wij zien De Nieuwe Vakbeweging als een sterke belangenbehartiger die bij overheid, werkgevers en opdrachtgevers rechten afdwingt voor individuele werkenden en ouderen. Rechten, faciliteiten en geld waarmee individuen onafhankelijk en zelfstandig hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Daarbij is het niet van belang of zij een vast dienstverband hebben, flexwerker zijn of zzp’er: Voor iedereen moet DNV die rechten bevechten. Daarnaast verstrekt DNV dienstverlening die aansluit bij de wensen van (toekomstige) werkenden en mensen die niet meer werken. Diensten die hen sterken in hun positie en daarmee een gezond en gelukkig werkend bestaan opleveren. Professionele dienstverlening die duidelijk maakt waar contributie voor dient en ambities ondersteunt.

Mensen sterk maken in de loopbaan die ze heus zelf wel uitstippelen: dat is de richting die we moeten inslaan. Structuurkwesties overstijgend kijken naar de arbeidsmarkt van de toekomst. Als het aan ons ligt erkent De Nieuwe Vakbeweging dat steeds meer werkenden hun eigen keuzes maken op de arbeidsmarkt die afwijkt van de traditionele patronen. Daar hoort voor de verschillende groepen, als jongeren en zzp’ers, ook een eigen beleid en gezicht bij om in DNV zichtbaar voor hen klaar te staan.
Daarnaast dient DNV zich sterk te maken voor de positie van de groep leden die niet meer werkt en veelal het maatschappelijk kapitaal zijn van een sociale samenleving in hun positie als vrijwilligers en mantelzorger.

Ons uitgangspunt is: voor alle werkenden een gelijk speelveld. Wie werkt, heeft recht op een universele set van arbeidsrechten. Dat is de boodschap die we solidair moeten uitdragen. Solidair aan degenen die minder rechten hebben op scholing, werkzekerheid, bescherming tegen inkomensverlies, een hypotheek en pensioen. Juist nu in tijden van sterk oplopende kosten van de vergrijzing en slechte economische vooruitzichten is deze ongelijkheid funest. Dan zul je dus de positie van jongeren en zzp’ers moeten verbeteren. Om dat te bereiken kunnen bestaande rechten geen heilige huisjes zijn.

Lieve Jetta, we rekenen op je. Jij staat niet met je rug naar de veranderende werkelijkheid. Jij beseft net als wij dat veel van de bestaande collectieve arrangementen groepen uitsluiten en andere in een keurslijf dwingen. Eigentijdse, herkenbare communicatie en nieuwe vormen en smaken van binding zijn voor De Nieuwe Vakbeweging essentieel: radicale vernieuwing!

Liane den Haan, directeur ANBO
Hannie Stuurman, voorzitter FNV Zelfstandigen
Charles Verhoef, voorzitter FNV Zelfstandigen Bouw
Dennis Wiersma, voorzitter FNV Jong

Plaats een reactie