Ernstige zorgen om voortbestaan olifanten

0
1139

“We schrijven halverwege augustus 2014 en er is nog geen week voorbij gegaan waarin er niet ergens een lading ivoor in beslag is genomen. En dat zijn alleen nog maar de partijen die door de douane onderschept worden”, zegt Jason Bell, hoofd van het Olifantenprogramma binnen het IFAW (International Fund for Animal Welfare).

“Elke nieuwe inbeslagname benadrukt dat de strijd tegen stropers en de criminele organisaties achter de handel geïntensiveerd moet worden. De populaties worden steeds kleiner en het aantal gestroopte olifanten alsmaar groter. Als we zo doorgaan verliezen we onherroepelijk de strijd en sterft de olifant gewoon uit. En dat gaat in een rap tempo. Zeker 35.000 olifanten per jaar worden op een vreselijke manier omgebracht voor hun ivoor”, aldus Bell.

Return to the Forest; The story of the Elephant Reintroduction Foundation.

Meer waard dan goud
Het meeste van het illegaal gestroopte en verhandelde ivoor gaat naar Azië, voornamelijk China. Daar is de waarde van een kilo ivoor inmiddels hoger dan de waarde van een kilo goud. Het ‘witte goud’ heeft er nog altijd een enorm statusverhogend effect en bij de gemiddelde Chinees is het besef dat ivoor afkomstig is van een dode olifant niet altijd vanzelfsprekend.

Massale slachtingen
De enige manier waarop overheden iets kunnen doen aan de massale slachting van olifanten is door samen te werken met INTERPOL en andere internationale handhavingsinstanties om internationale criminele en terroristische organisaties achter de handel (zoals Al-Shabaab in Afrika) goed in kaart te brengen. Om reactieve redenen, directe acties en inbeslagnames, maar ook om preventief te kunnen handelen. Met de enorme hoge ivooropbrengsten worden vaak andere operaties gefinancierd die op hun beurt een bedreiging voor de veiligheid en stabiliteit in bepaalde regio’s vormen.

Ivoorvoorraad
De toekomst voor olifanten ziet er alles behalve rooskleurig uit, maar Bell blijft positief. “Bij overheden is de laatste jaren een groter besef van urgentie gaan groeien. Dat blijkt wel uit de diverse afspraken en convenanten die de laatste jaren zijn gesloten. Ook het feit dat dit jaar al vier landen, en niet de minste (China, Frankrijk, USA en België) hun ivoorvoorraad hebben vernietigd is een zeer sterk signaal.”

– Wereld Olifanten Dag 2014: Worldelephantday.org

Overigens is in Nederland het beleid dat ivoor direct na inbeslagname vernietigd wordt en beschikken we hier dus ook niet over een ivoorvoorraad. Met het Clinton Global Initiative werkt het IFAW, samen met Afrikaanse regeringsleiders en staatshoofden, aan het beëindigen van de stroperij, de smokkel en de vraag naar ivoor.

Vorig artikelAfrezza, snelwerkende insuline voor inhalatie
Volgend artikelOnduidelijkheid over kwaliteit spoedeisende hulp
Het International Fund for Animal Welfare (IFAW) werd in 1969 opgericht om wereldwijd bedreigde dieren, populaties en leefgebieden te redden. Via projecten in meer dan veertig landen zet het IFAW zich in voor dieren in nood – honden en katten, vee of wilde dieren, maar ook dieren die als gevolg van een natuur- of milieuramp in problemen komen. Daarnaast zetten we ons in om populaties te redden die door wreedheden van mensen of door andere oorzaken dreigen te verdwijnen, bijvoorbeeld via onze campagne tegen de commerciële walvisjacht. Onze missie: Het International Fund for Animal Welfare (IFAW), een organisatie zonder winstoogmerk, heeft als missie het welzijn van de dieren in de wereld te verbeteren. Daarbij gaat het om huisdieren en wilde dieren. Het IFAW wil dit bereiken door de commerciële uitbuiting van dieren terug te dringen, natuurlijke leefgebieden te beschermen en dieren in nood te helpen. We willen de publieke opinie mobiliseren om wreedheden tegen dieren te voorkomen. Ons beleid is gericht op het bevorderen van het welzijn van dieren en mensen.