Ernst verwondingen traumapatiënten sneller en beter in te schatten

0
806

Traumatologen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben een nieuw eenvoudig instrument ontwikkeld om de ernst van gewonde patiënten beter te beoordelen. Zij verwachten dat de zogeheten EMTRAS-score (EMergency TRauma Score) bevordert dat patiënten met een hoog risico op overlijden zo vroeg mogelijk herkend worden. Dit ook als dit risico niet meteen duidelijk is.

Hierdoor kunnen patiënten sneller de juiste behandeling krijgen. In het Amerikaanse wetenschapstijdschrift Critical Care Medicine publiceren de traumatologen over hun onderzoek.

De ernst van de verwondingen kan eenvoudig berekend worden uit slechts vier gegevens die kort na aankomst op de traumaopvang beschikbaar kunnen zijn: leeftijd, de ernst van de bewusteloosheid, de zuurgraad van het bloed en stollingsstoornissen.

Deze score blijkt van grotere voorspellende waarde op het risico van overlijden dan bestaande scores; tevens is hij sneller en eenvoudiger te berekenen. In principe kan de EMTRAS binnen een half uur berekend worden op iedere traumaopvang. Met deze score is binnen 30 minuten een betere inschatting te maken van de prognose van een patiënt die een ernstig ongeluk heeft gehad. Vaak blijkt namelijk dat de ernst van het letsel aanvankelijk onderschat wordt.

Een lichamelijke verwonding door een trauma is nog steeds een van de meest voorkomende oorzaken voor overlijden van mensen onder de 45 jaar. Het eerste uur na een ongeluk is vaak bepalend voor het lot van een traumapatiënt. Daarom wordt dit ook vaak “the golden hour” genoemd. Het is heel belangrijk om zo vroeg mogelijk de juiste stappen te zetten om het leven van een patiënt te redden; hiervoor moet de toestand van de patiënt zo snel mogelijk duidelijk zijn.

De UMCG-traumatologen ontwikkelden het nieuwe instrument aan de hand van gegevens van meer dan 11.000 patiënten. Zij maakten hierbij gebruik van gegevens van het Duitse traumaregister, een unieke internationale database waarin het UMCG als enige Nederlands centrum participeert. Gegevens over een periode van 11 jaar zijn gedetailleerd geanalyseerd om een voor de acute praktijk bruikbare traumascore te ontwikkelen. De waarde van EMTRAS werd vervolgens gecontroleerd op een tweede van groep van ruim 3000 patiënten. Het is bedoeling dat dit nieuwe instrument ook gebruikt gaat worden in andere ziekenhuizen met traumaopvang.

Vorig artikelVWS verspreidt nationale voorraad virusremmers
Volgend artikelTNF-blokkers en een verhoogd risico op leukemie en psoriasis
Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek, waarbij de focus ligt op ‘gezond en actief ouder worden’. In het kader van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs wordt nauw samen gewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen. Er worden studenten opgeleid tot arts, tandarts of bewegingswetenschapper en artsen opgeleid tot medisch specialist. Patiënten komen in het UMCG voor basiszorg, maar ook voor zeer specialistische diagnostiek, onderzoek of behandeling. De zorg wordt gegeven door de beste dokters en verpleegkundigen. Samen met ondersteunend personeel werken zij dagelijks aan die ene, gemeenschappelijke doelstelling: bouwen aan de toekomst van gezondheid.