“Erkenning voor discipline Technische Geneeskunde”

Technische ontwikkelingen in de zorgsector gaan zo snel dat er dringend behoefte is aan technisch opgeleiden in deze sector. De Universiteit Twente heeft daarom enkele jaren geleden al de opleiding Technische Geneeskunde opgestart.

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Universiteit Twente samen met de Technische Universiteit Eindhoven, de Technische Universiteit Delft en acht UMC’s een raamplan voor professionals die werken op het grensvlak van Techniek en Zorg opgesteld.

Hierin zijn de einddoelen verwoord waaraan afgestudeerden op dit vakgebied moeten voldoen om zelfstandig bepaalde medische handelingen te kunnen verrichten. Net zoals deze einddoelen voor opleidingen Geneeskunde algemeen vastliggen.

Bij het raamplan is het curriculum van de opleiding Technisch Geneeskundige van de UT als uitgangspunt gebruikt. Woensdag 14 september 2011 is het plan aan Paul Huijts, directeur-generaal van het ministerie overhandigd.

Heleen Miedema, opleidingsdirecteur van de opleiding Technische Geneeskunde en voorzitter van de werkgroep die het raamplan heeft opgesteld, is opgetogen. “Dit is een erkenning van een nieuwe discipline in de gezondheidszorg. Het opent bovendien de deur voor nieuwe opleidingen op dit vakgebied en dat is hard nodig, want de zorg heeft dringend behoefte aan deze professionals.”

Plaats een reactie