Erkenning opleiding kinderverpleegkundige Franciscus Ziekenhuis

Het College Zorg Opleidingen (CZO) heeft het Franciscus Ziekenhuis opnieuw erkenning verleend voor de opleiding tot kinderverpleegkundige. Het is een verlenging van de eerste erkenning, die dit voorjaar afliep. Het ziekenhuis verzorgt het praktische deel van deze verpleegkundige vervolgopleiding, de theorie wordt gevolgd op de Erasmus MC Zorgacademie in Rotterdam. De erkenning is vijf jaar geldig.

Het aanvragen van de erkenning was een flinke klus. Zowel de kinderafdeling als het opleidingsinstituut Erasmus MC hebben een uitgebreid vragenformulier moeten invullen. Met behulp van de vragenlijsten hebben beide organisaties beschreven hoe de leerprocessen op school en in de praktijk zijn ingericht, om aan te tonen dat aan alle vereiste leerdoelen wordt voldaan.

Kwaliteit
Het verkrijgen van de CZO keurmerk wil zeggen dat het ziekenhuis wederom voldoet aan alle (kwaliteits)eisen die landelijk gesteld worden aan de opleiding tot kinderverpleegkundige.

Negen erkende opleidingen
Het Franciscus Ziekenhuis verzorgt inmiddels negen door het College Zorg Opleidingen erkende opleidingen.
In samenwerking met het Albeda College zijn dat de opleidingen tot CC-verpleegkundige, dialyseverpleegkundige, IC-verpleegkundige en Spoedeisende Hulp-verpleegkundige.

Met de Erasmus MC Zorgacademie worden de opleidingen gegeven voor anesthesie-medewerker, gipsverbandmeester, kinderverpleegkundige, oncologieverpleegkundige en operatie-assistent.

Keurmerk
Het CZO is het landelijke orgaan voor het accrediteren van zorgopleidingen. Een van de taken van het CZO is om toe te zien op het behoud van kwaliteit van de zorgopleidingen. Dit doen zij door de onder hen vallende opleidingen op uniforme wijze te toetsen. Bij een positief resultaat ontvangt de zorginstelling een nationaal erkend CZO keurmerk voor de betreffende opleiding.

Plaats een reactie