Erkenning opleiding Chirurgie is belangrijk voor opleidingsambitie Flevoziekenhuis

De Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de KNMG heeft de vakgroep Chirurgie van het Flevoziekenhuis de erkenning verleend voor het opleiden van arts-assistenten tot chirurgen. De commissie is vooral heel tevreden over de setting van de afdeling Chirurgie, de sfeer en het opleidingsklimaat in het ziekenhuis. De erkenning is een belangrijke mijlpaal in de ambitie van het Flevoziekenhuis om een groot opleidingsziekenhuis te worden.

Directeur Cor Calis overhandigt bloemen aan chirurg en opleider Paul Verbeek en feliciteert de vakgroep met het prachtige resultaat.

“Dit heeft een grote impact op het Flevoziekenhuis”, legt chirurg en opleider Paul Verbeek uit. “De vakgroep Chirurgie is een grote vakgroep en de erkenning van de chirurgische opleiding is een voorwaarde om een aantal andere opleidingen binnen te halen, zoals voor de vakgroepen Maag-, Darm- en Leverziekten en Orthopedische Chirurgie.”

Volgens Verbeek heeft de erkenning daarnaast een belangrijke uitstraling naar buiten toe. “Je krijgt de erkenning pas als je de zaken goed voor elkaar hebt en hele goede patiëntenzorg biedt. Daarnaast is het belangrijk voor de profilering naar potentiële arts-assistenten, die in aanmerking willen komen voor een opleidingsplaats.”

De opleidingserkenning voor Chirurgie geldt in eerste instantie voor twee jaar en betreft het algemene deel van de opleiding en de differentiatierichtingen gastro-intestinale chirurgie (chirurgische behandeling van maag-, darm- en leveraandoeningen) en chirurgische oncologie (chirurgische behandeling van kwaadaardige tumoren).

Samenwerking met AMC
De nauwe samenwerking tussen de afdelingen Chirurgie van het AMC en het Flevoziekenhuis, sinds november 2009 in een chirurgische alliantie, heeft een belangrijke rol gespeeld in het verkrijgen van de erkenning. Deze samenwerking heeft voor een kwaliteitsslag gezorgd in het Flevoziekenhuis. AMC-patiënten die niet per se naar een universitair medisch centrum hoeven, komen in aanmerking voor behandeling in Almere. Patiënten kunnen daardoor sneller geopereerd worden en in het AMC ontstaat meer ruimte voor complexe operaties. Bovendien doen de chirurgen in het Flevoziekenhuis veel ervaring op in bepaalde operaties. Daarbij geldt ‘hoe meer operaties, hoe hoger de kwaliteit’.

Opleidingsziekenhuis
Het Flevoziekenhuis is al een breed opleidingsziekenhuis. Op dit moment bieden zes vakgroepen een erkende opleiding tot medisch specialist: naast Chirurgie zijn dat Interne geneeskunde, Gynaecologie, Kindergeneeskunde, KNO (keel-, neus- en oorheelkunde) en Dermatologie. Daarnaast heeft het ziekenhuis diverse specialistische verpleegkundige opleidingen en opleidingen tot basisarts in het aanbod.

MDL
De opleidingserkenning voor bepaalde vakgroepen is direct gekoppeld aan de erkenning voor de chirurgische opleiding. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vakgroepen Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) en Orthopedische Chirurgie. De vakgroep MDL heeft concrete plannen om op korte termijn de aanvraag voor erkenning van de opleiding tot MDL-arts in te dienen bij de MSRC. Ook de vakgroepen Orthopedische Chirurgie, Neurologie en Reumatologie hebben plannen om binnen afzienbare tijd de opleidingserkenning aan te vragen.

Plaats een reactie