Erasmus MC start programma tegen angst bij kleuters

0
944

De afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/Psychologie van het Erasmus MC – Sophia start met het trainingsprogramma “FIJN: VRIENDEN!”, dat met speelse, leuke en kindvriendelijke oefeningen kleuters leert hoe zij met angstige, en daarnaast ook met boze of verdrietige gevoelens om kunnen gaan. Het is het eerste programma op dit gebied waarvan de werking wetenschappelijk bewezen is.

Het “FIJN: VRIENDEN!” programma is erop gericht de emotionele veerkracht bij kleuters te vergroten. Kleuters en hun ouders wordt geleerd hoe om te gaan met angstige, en daarnaast ook met boze en verdrietige gevoelens van de kleuters. Het is het eerste “evidence based” programma op de Nederlandse markt, dat gericht is op vergroting van emotionele veerkracht en reductie van angstklachten op de kleuterleeftijd. De kindvriendelijke en eenvoudige inhoud maakt “Fijn: Vrienden!” ook geschikt voor wat oudere kinderen met een benedengemiddelde intelligentie voor wie oefeningen uit programma’s gericht op hun eigen leeftijd te moeilijk kunnen zijn.

“FIJN: VRIENDEN!” is bedoeld voor leerkrachten, decanen, intern schoolbegeleiders, onderwijsassistenten, schoolmaatschappelijk werkers, psychologen, orthopedagogen, kinder- en jeugdpsychiaters en psychotherapeuten. In nauwe samenwerking met de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/Psychologie van het Erasmus MC – Sophia worden door preventiecentrum CONTEXT te Rotterdam “train-de–trainer” trainingen gegeven aan professionals die hier behoefte aan hebben.

Het programma bestaat uit twaalf sessies. Door middel van diverse oefeningen wordt met behulp van bewegen, tekenen en zingen aan de volgende thema’s gewerkt:
– sociale contacten: oogcontact maken, glimlachen, duidelijk praten, een dappere houding aannemen, leren hoe je vrienden kunt maken, leren hoe je een goede vriend(in) kunt zijn;
– herkennen van eigen gevoelens en die van anderen;
– ontspanningsoefeningen leren toepassen en afleidende dingen doen om je goed te voelen;
– vervangen van negatieve gedachten door positieve gedachten;
– aan de hand van stappenplannen oefenen met moeilijke situaties die angstige, boze of verdrietige gevoelens oproepen;
– jezelf belonen voor dapper gedrag.

Het FIJN: VRIENDEN! programma voor kleuters van 4 tot 7 jaar omvat dezelfde onderdelen en heeft dezelfde cognitief–gedragstherapeutische basis als het VRIENDEN programma, dat bestemd is voor kinderen tussen de 8 en 15 jaar. Het VRIENDEN programma wordt al 10 jaar lang internationaal geroemd en is in 2004 door de Wereld Gezondheidsraad uitgeroepen tot beste preventie- en interventieprogramma tegen angst en depressieve klachten bij kinderen in deze leeftijden.

Dit najaar gaat in het Erasmus MC – Sophia ook een onderzoek van start waarbij de toepasbaarheid van dit programma getoetst wordt bij kleuters bij wie een angststoornis is vastgesteld.

Website: www.vriendenprogramma.nl