Erasmus MC scoort hoog in transparantie

Het Erasmus MC hoort bij de top drie meest transparante zorginstellingen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Governance in de zorg’ van adviesbureau Ernst & Young. Zij hebben jaarverslagen van 2008 van de honderd grootste zorginstellingen beoordeeld.

Kwaliteit
Ernst & Young doet sinds 2002 onderzoek naar de kwaliteit van de jaarverslagen. Tijdens de beoordeling is rekening gehouden met vijf punten: opzet jaardocument, verslag Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, bezoldiging, zorgproces en ICT. Het Erasmus MC scoort een 8,91 en bezet een derde plaats.

Opvallend
Er zijn een aantal opvallende onderzoeksuitslagen. Zo blijkt dat zorginstellingen minder transparant zijn over het zorgproces rondom patiënten. Getallen over wachttijden, patiënttevredenheid en kwaliteitsindicatoren zijn bij 60% van de instellingen niet of nauwelijks opgenomen in het jaarverslag. Verder is de wijze waarop de kwaliteit van ICT en de gegevensverwerking worden bewaakt voor verbetering vatbaar.

Wie beter wil scoren, moet vooral meer inzicht geven in de wachttijden, patiënttevredenheid en kwaliteitsindicatoren.

Plaats een reactie