Erasmus MC ontvangt NEN7510 certificaat voor informatiebeveiliging

Het Erasmus MC heeft als een van de eerste zorginstellingen van Nederland een certificaat ontvangen voor het veilig omgaan met vertrouwelijke informatie. Vertrouwelijke informatie, waaronder patiëntendossiers, moet op een juiste manier worden behandeld. In 2004 is in Nederland vastgesteld aan welke norm zorginstellingen zich moeten houden.

In 2007 volgde een toetsing van twintig ziekenhuizen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het College Bescherming Persoonsgegevens. Daaruit bleek dat Erasmus MC voldoende scoorde, maar dat de beveiliging van de informatie op een aantal punten beter kon. Eind 2010 heeft Erasmus MC een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren door Lloyds Register QA, waar de NEN7510 certificering uit voortkwam. Erasmus MC en het VUmc zijn de eerste zorginstellingen die voldoen aan die norm.

De norm behandelt informatiebeveiliging in de zorgsector, met andere woorden het waarborgen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie die nodig is voor verantwoorde zorg voor patiënten.

Plaats een reactie