Erasmus MC licht dierproeven toe

Het Erasmus MC heeft voor alle belangstellenden een uitgebreid verslag gemaakt over dierproeven. Met dit publieksjaarverslag over 2009 wil de organisatie een beeld geven van het belang van dierproeven voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, en de plaats die dieren innemen. Het laat zien hoeveel proeven er zijn gedaan en hoe onderzoekers en verzorgers omgaan met de dieren. Het Erasmus MC hoopt dat deze publicatie iedereen laat nadenken over het gebruik van proefdieren en dat meer mensen zich betrokken gaan voelen bij de ethische dilemma’s.

‘Dierproeven verantwoord’, is het eerste in een reeks van vijf publicaties die de komende jaren zullen verschijnen. De totale serie zal een zo compleet mogelijk beeld schetsen van het gebruik van proefdieren binnen het Erasmus MC. In het eerste jaar ligt de nadruk op de thema’s hersenonderzoek en onderwijs. Verschillende partijen vertellen op betrokken wijze over de manier waarop zij aankijken en/of omgaan met dieronderzoek. Hierbij komt bijvoorbeeld de vader van een ziek kind aan het woord, maar ook een wetenschapper en een dierverzorger. Daarnaast wordt duidelijk dat dierproeven een schakel zijn in een keten, waarvan ook laboratoriumonderzoek en onderzoeken met vrijwilligers en patiënten deel uitmaken.

Het boekje past in het beleid van het Erasmus MC om open over dierproeven te communiceren. Daarmee hoopt de organisatie dat veel meer mensen dan nu gaan nadenken en meepraten over het onderwerp. De discussie wordt nu nog te eenzijdig gevoerd door mensen met extreme standpunten. ‘We willen dat iedereen beseft welke plaats dierproeven innemen in het medisch onderzoek en welke ethische dilemma’s daaraan kleven. Gezondheidszorg en de verdere ontwikkeling ervan is iets wat iedereen aangaat. Daarvoor zijn onderzoeken nodig die vooralsnog niet zonder dieren gedaan kunnen worden. Daar zou dus ook iedereen over moeten meepraten’, zegt Martje Fentener van Vlissingen, directeur van het Erasmus Dierexperimenteel Centrum.

Het is voor het eerst dat de openheid vorm krijgt in een voor iedereen toegankelijk full colour boekwerkje dat overzicht biedt. Hiervoor gaf het Erasmus MC ook al veel informatie over dierproeven, bijvoorbeeld als onderdeel van populairwetenschappelijke publicaties. In 2009 heeft het Erasmus MC ongeveer 42.000 dierproeven uitgevoerd. Bij de meeste proefdieren gaat het om muizen (84 procent). Daarna volgen ratten en vissen. Het Erasmus MC gebruikt alleen proefdieren als er geen reële alternatieven bestaan voor het onderzoek en dat wordt getoetst door een onafhankelijke ethische commissie. Verder wordt op allerlei gebied gewerkt aan de vermindering, verfijning en vervanging van dierproeven.

Belangstellenden kunnen het boekje aanvragen via: profiel3@erasmusmc.nl

Plaats een reactie