Er komt een patiënt bij de doktersassistent

Je hebt een vraag over koorts, hoofdpijn, anticonceptie of je voelt je gewoon niet lekker. Hoe fijn is het dat je bij een deskundige terecht kunt bij wie je je op je gemak voelt en bij wie je de tijd hebt?

Menselijk skelet, Lichaam, Anatomie

De doktersassistent kan meer voor je betekenen dan je denkt. Deze rechterhand van de huisarts is van vele markten thuis; van afspraken maken, patiënten ontvangen en geruststellen tot griepvaccinaties en gezondheidsadviezen geven.

Patiënten hebben soms geen idee dat de persoon die hun te woord staat een belangrijke rol speelt in de huisartsenpraktijk. Behalve dat de doktersassistent de praktijk draaiende houdt, neemt deze steeds meer taken over van de huisarts. Denk maar aan het testen van de urine, het ijzergehalte of de bloedsuikerspiegel, het maken van hartfilmpjes en het aanstippen van wratten. Of het verlenen van zorg aan chronische patiënten zoals diabetici, het geven van griepvaccinaties en het maken van uitstrijkjes.

Een doktersassistent vertelt: “Door het delegeren van taken binnen de praktijk gaan we efficiënter te werk en kunnen we de patiënt sneller en beter van dienst zijn”. De doktersassistent heeft een eigen spreekuur. Daarover zegt ze: “Ik merk soms dat patiënten makkelijker met mij praten over bepaalde onderwerpen dan met de huisarts. Ook heb ik meer tijd voor hen in mijn spreekuur.”

Nieuwe ontwikkelingen
Steeds meer doktersassistenten doen bovendien aan triage. “Ik heb het eerste contact met de patiënt”, zegt de doktersassistent. “Door gerichte vragen te stellen, krijg ik een beter beeld van de situatie van de patiënt. Ik bepaal de urgentie van de klacht en maak een korte omschrijving voor de huisarts, zodat deze voorbereid is. Daar ben ik speciaal voor opgeleid en daarmee ontlast ik de drukke praktijk van de huisarts en praktijkondersteuner.”

Sinds enkele jaren is er nog een nieuwe rol voor de doktersassistent in ontwikkeling, die van love coach. Jonge mensen tot een jaar of 30 kunnen bij de love coach terecht voor informatie en advies over seksualiteit, anticonceptie, soa’s en partnerwaarschuwing. In Rotterdam is een groep doktersassistenten in opleiding voor love coaching. In achterstandswijken is daar veel behoefte aan.

Wat maakt de love coach anders dan de al bestaande hulpverleners? De doktersassistent: “De drempel om naar mijn spreekuur te komen is erg laag. Je kunt rechtstreeks met mij een afspraak maken hier in de huisartspraktijk. Niemand hoeft te weten waarvoor je komt. Ik bied een luisterend oor en kan je goed adviseren, omdat ik hier speciaal voor opgeleid ben en weet wat er speelt onder jongeren.”

Dag van de doktersassistent
6 maart 2014 is de Dag van de Doktersassistent. Een mooi moment om stil te staan bij de rol die deze zorgprofessional speelt in de huisartspraktijk. Hoe kijkt de doktersassistent naar haar eigen beroep? Ze vertelt: “Iedere dag is anders. Ik ben constant bezig, niet alleen met patiënten maar ook met collega’s. We hebben regelmatig overleg met elkaar. Huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistent … hier in de praktijk is iedereen gelijkwaardig. Het is dan ook belangrijk dat je goed met elkaar overweg kunt. Ik vindt mijn baan top!”.