Er is nog veel te winnen als het om de hersenen gaat

Dementie, ADHD, Dyslexie, Parkinson, angststoornissen. Allemaal aandoeningen waarvan we inmiddels weten dat het hersenaandoeningen zijn, maar die vaak te lang verkeerd worden beoordeeld. Hoe meer we weten van de hersenen, hoe beter we hersenaandoeningen kunnen behandelen. Daarom is onderzoek hard nodig.

Mario Losen onderzoekt de werking van medicijnen in de hersenen van dementerenden.

Van 6 tot 11 februari 2012 gaan ruim 13.500 vrijwilligers van de Hersenstichting de deuren langs om te collecteren. De opbrengst uit deze collecteweek is heel belangrijk om onderzoek te kunnen financieren. Eerder leidde dat tot succesvolle resultaten. Een paar voorbeelden.

Dementie
Uit een onderzoek van de Amsterdamse onderzoeker prof. dr. Eus van Someren bleek dat bij dementerende ouderen extra licht overdag, slaapproblemen ‘s nachts kan helpen voorkomen. Niet door zeer ingewikkelde of dure technologie, maar door het eenvoudig verplaatsen van meubels. Een stoel of een tafel dichter bij het raam of een extra lamp kan er al voor zorgen dat een patiënt langer zelfstandigheid kan blijven wonen. De Leidse prof. Serge Rombouts heeft zich door een subsidie van de Hersenstichting kunnen wijden aan het verbeteren van de fMRI- en MRI scantechnologie. Dementie is daardoor sneller te herkennen. Uiteindelijk moet die vroege diagnose leiden tot aanmerkelijke betere behandelmogelijkheden en meer begrip van de omgeving.

Wittestofziekte
Maar hersenaandoeningen beperken zich niet alleen tot ouderen. De wittestofziekte MLC is een aandoening die vooral jonge mensen treft. ‘MLC is een sluipende rotziekte’, zegt VU hoogleraar Marjo van der Knaap. ‘Jonge mensen raken uitgeschakeld nog voor ze zich hebben kunnen manifesteren. Vanaf hun puberteit zitten ze in een rolstoel’. Onderzoek heeft zich tot dusver gericht op het identificeren van de genen die bij het ontstaan van de ziekte een rol spelen. In 2000 werd het eerste en in 2010 het tweede ziekmakende gen opgespoord. Het Amsterdamse MLC-onderzoek, dat grensverleggend is in wereld, richt zich nu op de eiwitten die de ziekte veroorzaken. ‘We hopen daarmee behandeling dichterbij te brengen.’

Hersenletsel
Het overkomt jaarlijks duizenden mensen. Door een ongeluk hersenletsel oplopen en daardoor niet meer in staat zijn emoties bij anderen te herkennen. De betrokkenen reageren anders dan voorheen op hun partner en vrienden en raken niet zelden in een sociaal isolement. De innovatieve therapie van klinisch neuropsycholoog Joke Spikman uit Groningen helpt de slachtoffers op een nieuwe manier emoties te herkennen. Daardoor leren ze met meer empathie en dus sociaal geaccepteerd reageren.

Steigerdoek in de Rotterdamse Hoogstraat. (Met dank aan blowUP Media Benelux BV)

Collecteweek 6-11 february 2012
De Hersenstichting ondersteunt kansrijk fundamenteel hersenonderzoek. Dat leidt tot flinke verbeteringen in behandelmethoden van veel verschillende hersenaandoeningen. Maar er is nog zoveel te winnen als het om onze hersenen gaat. Dat kan alleen met uw hulp. De Hersenstichting krijgt namelijk geen subsidie.

Ga voor meer informatie naar www.Hersenstichting.nl en geef op giro 860 of aan de collectant.

Alleen wat we begrijpen, kunnen we goed behandelen.

Plaats een reactie