Petra van Houdt toont aan dat gecombineerd EEG en functionele MRI onderzoek (EEG-fMRI) een goed middel is om gebieden in de hersenen aan te wijzen die epileptische aanvallen veroorzaken. Dit maakt onderzoek naar deze gebieden minder invasief en dus minder belastend voor de patiënt. Bovendien komen hierdoor steeds meer patiënten met epilepsie in aanmerking voor een hersenoperatie.

Ongeveer 100.000 mensen in Nederland lijden aan epilepsie. Epilepsie is een chronische neurologische aandoening die wordt gekenmerkt door aanvallen, de zogenaamde epileptische insulten. Deze aanvallen zijn onvoorspelbaar en hebben daarom een grote invloed op het dagelijks functioneren.

Voor een grote groep patiënten heeft medicatie geen of weinig effect. Alleen een hersenoperatie biedt voor deze mensen perspectief op het voorkomen van aanvallen. Bij een dergelijke operatie wordt dat gedeelte van de hersenen verwijderd dat verantwoordelijk is voor het ontstaan van de aanvallen. Dit is echter niet eenvoudig, want voor iedere patiënt kan dit een ander gedeelte van de hersenen zijn.

Het is van cruciaal belang om voorafgaand aan de operatie zo precies mogelijk te bepalen welk hersengebied de aanvallen veroorzaakt. In haar promotieonderzoek heeft Van Houdt gewerkt aan de ontwikkeling en evaluatie van een nieuwe niet-invasieve techniek die het mogelijk maakt om het epileptisch actieve gebied te bepalen.

Technisch gezien is het al een tijdje mogelijk om EEG in een MRI-scanner te meten. Er is speciale apparatuur voor nodig die ervoor zorgt dat het veilig is. Maar de nieuwe methode was nog niet geschikt voor de klinische praktijk, onder andere omdat het nog niet voldoende duidelijk was hoe de EEG-fMR-beelden precies moeten worden geïnterpreteerd. In dit onderzoek is een aantal methodologische verbeteringen ontwikkeld, waarmee de betekenis van EEG-fMRI veel duidelijker wordt. Daarnaast is aandacht besteed aan de validatie van de resultaten.

Hiermee is aangetoond dat EEG-fMRI het epileptisch actieve gebied nauwkeurig in kaart kan brengen, ook als het zich over meerdere hersengebieden uitstrekt. Dit betekent dat EEG-fMRI een waardevolle bijdrage kan leveren aan de preoperatieve diagnostiek van patiënten met een complexe vorm van epilepsie.

Door de snelle vooruitgang in de medische diagnostiek met behulp van 3D-beeldvorming komen steeds meer patiënten met epilepsie in aanmerking voor een hersenoperatie. Het gecombineerd meten van EEG en fMRI is een belangrijk voorbeeld van deze hoogwaardige beeldvorming en zal naar verwachting een steeds grotere rol spelen, waar met name jonge kinderen en patiënten met complexe vormen van epilepsie baat bij hebben.

Van Houdt deed onderzoek in Kempenhaeghe, Expertisecentrum voor epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie. canadian online casinos

Plaats een reactie