Epigenetische oorzaken van kanker

In zijn proefschrift spoort Ernst Geutjes epigenetische enzymen op die verantwoordelijk zijn voor sommige cruciale epimutaties in dikkedarmkanker. Het zijn genetische foutjes in het DNA dat de informatie bevat voor enzymen die de toegankelijkheid tot het DNA bepalen.

De verpakking van het DNA kan in twee toestanden verkeren: de ‘open’ staat waarin genen gebruikt kunnen worden, en een ‘gesloten’ staat waarin het DNA zeer dicht verpakt is. Als DNA onterecht ‘open’ of ‘dicht’ staat kan dat bijdragen aan het ontstaan van kanker. Veel ‘epigenetische’ enzymen, die dus de toegankelijkheid tot het DNA bepalen, zijn ontregeld in kanker, wat leidt tot epimutaties. Voor specifieke leukemieën worden met succes middelen ingezet die epigenetische enzymen inactiveren. Het onderzoek van Geutjes draagt bij aan de ontwikkeling van een betere epigenetische therapie.

Promotiegegevens
Promovendus: Ernst Geutjes
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: The Cancer Epigenome: Towards Epigenetic Therapy
Promotor 1: Prof. dr. Rene Bernards
Datum en tijd: 14/12/2011 16:15
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht