Enschedese daken onder de warmteloep

Met de lancering van een warmtescan van Enschedese daken gaat de campagne voor het verduurzamen van woningen aanstaande maandag 15 oktober 2012 van start. Enschedese woningbezitters maar ook huurders kunnen op www.doegroendatscheelt.nl via de ThermoScan zien hoeveel warmte hun dak verliest.

De website biedt eveneens begeleiding in het nemen van energiebesparende maatregelen, die door een provinciale premie extra aantrekkelijk zijn gemaakt. De lancering van de scan is de eerste stap in een grootschalige samenwerking tussen de gemeente Enschede, woningcorporaties en bouwbedrijven die het komende jaar vorm krijgt.

De verduurzaming van de Enschedese woningvoorraad levert een substantiële bijdrage aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstelling: 30 % minder energieverbruik in 2020.

Onder de vlag van de bestaande campagne “Doe groen, dat Scheelt!” wil de gemeente met de ThermoScan in eerste instantie Enschedeërs wakker schudden door hen te confronteren met de scan. Dit in verhouding tot steeds maar stijgende energiekosten: nu investeren in energiebesparende maatregelen levert al snel honderden euro’s per jaar op.

De warmtescan van de Enschedese daken is al dit voorjaar gemaakt. Een speciaal vliegtuigje vloog toen laag over de stad. De gemeente presenteert nu de resultaten, aan het begin van het nieuwe stookseizoen.

Plaats een reactie