Ellen Hoogeveen ontvangt subsidie van de Nierstichting

Dr. Ellen Hoogeveen, internist-nefroloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, heeft een belangrijke subsidie van de Nierstichting ontvangen. Samen met dr Erik Giltay gaat zij bij ruim 3000 patiënten die recent een hartinfarct hebben gehad, onderzoeken of visolie kan voorkomen dat de nierfunctie verder achteruitgaat.

Het onderzoek zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met de prof dr Ron Kusters, klinisch chemicus in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Door deze studie wordt een nieuwe chemische bepaling in het Jeroen Bosch Ziekenhuis geïntroduceerd om de nierfunctie te meten: Cystatine-C. Research analist Eugenie Gemen is verantwoordelijk voor de implementatie van deze nieuwe bepaling.

Het aantal patiënten met nierfalen neemt de laatste jaren fors toe. Bij veel patiënten gaat de nierfunctie verder achteruit, ook als cardiovasculaire risicofactoren adequaat worden behandeld. Gebleken is, dat de nierfunctie bij patiënten na een hartinfarct sterker daalt dan bij vergelijkbare patiënten die geen infarct hebben gehad. Het identificeren van nieuwe preventieve en therapeutische behandelopties voor patiënten met (een verhoogd risico op) nierschade is daarom van groot belang. Gezien de forse toename van patiënten met nierschade in Nederland is het aantal patiënten dat hierbij gebaat zou kunnen zijn potentieel groot.

Brede studie
Resultaten van epidemiologische en klinisch studies suggereren dat inname van essentiële n-3 vetzuren (visolie) uit de voeding de achteruitgang van nierfunctie zou kunnen vertragen bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie. Om vast te stellen of dat daadwerkelijk zo is, zal bij 3000 mannen en vrouwen die een hartinfarct hebben gehad, de nierfunctie worden bepaald en opnieuw na 3 jaar om zo het effect van visolie op de nierfunctie te onderzoeken. Niet eerder is bij een dergelijke omvangrijke interventie studie met n-3 vetzuren het effect op nierfunctieverlies bestudeerd.

Plaats een reactie