‘Elk kind telt’ over de transitie in de jeugdzorg

Is de transitie in de jeugdzorg niets meer dan een verkapte bezuiniging? Of zal het de jeugdzorg juist ten goede komen, omdat gemeenten dichter bij hun burgers staan en dus beter kunnen bepalen wat ouders en kinderen nodig hebben?

Over deze en aanverwante vragen zal gediscussieerd worden tijden de conferentie ‘Elk kind telt’ die op 29 maart 2012 wordt gehouden in Sociëteit De Vereeniging in Den Haag.

De transitie in de jeugdzorg heeft grote gevolgen voor alle betrokkenen. Gemeenten zijn straks verantwoordelijk voor de financiering en inkoop van alle vormen van jeugdzorg. Tijdens de door de vereniging Humanitas georganiseerde conferentie komen deskundigen uit het veld en uit de landelijke- en gemeentepolitiek aan het woord. Sprekers zijn onder anderen Tweede Kamerlid Arie Slob (Christenunie) en voorzitter Jeugdzorg Nederland Hans Kamps.

Paneldiscussies
Verder zullen landelijke en lokale politici en andere beleidsmakers onder leiding van dagvoorzitter en burgemeester van Rijswijk Ineke van der Wel in twee paneldiscussies ingaan op de vragen als: hoe kunnen gemeenten in het nieuwe stelsel de jeugdzorg verbeteren en wat betekent de transitie voor vrijwilligersorganisaties zoals Humanitas?

Waar en wanneer?
De conferentie ‘Elk kind telt’ vindt plaats op donderdag 29 maart 2012 in Sociëteit De Vereeniging, Kazernestraat 38b in Den Haag. Het programma duurt van 13.30 tot 17.15 uur.

Plaats een reactie