Elk kind is anders

Te vaak is er in de hulpverlening aan ouders en kinderen, die vastlopen door ontwikkelings- of opvoedingsproblemen, alleen oog voor ‘het lastige kind’.

Elk kind is anders, Een visie op pedagogische hulp

Onterecht, vinden Jacqueline Crucq-Lokhorst en Heleen Holm-Deuzeman. Goede hulpverlening staat of valt met aandacht voor de context van het kind en van de ouders, en met een vertrouwensrelatie die gebaseerd is op veiligheid en respect voor alle betrokkenen.

Schijnzekerheid
De huidige tendens om kinderen met problemen te categoriseren en te behandelen volgens evidence-based protocollen gaat voorbij aan de complexiteit van de problematiek van het kind, en is daardoor niet bevorderlijk voor de groei en ontwikkeling. Protocollair werken biedt volgens de auteurs een schijnzekerheid: het versterkt de focus op de meetbaarheid en belemmert een brede en genuanceerde blik. Vertrouwen in de groeikracht en de flexibiliteit van het kind en zijn context opent de weg voor verandering. Vaak zijn etiketten (zoals ADHD, PDD-NOS) en medicatie dan helemaal niet nodig.

Een veranderende visie op de jeugdhulpverlening
In Elk kind is anders houden Jacqueline Crucq-Lokhorst en Heleen Holm-Deuzeman een pleidooi voor aandacht voor de situatiespecifieke factoren rondom kind en gezin. In dit praktijkboek bespreken zij aan de hand van uitgebreide casuïstiek en illustraties hun werkwijze bij gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen, angstproblemen, psychosomatische problemen en stoornissen.

Tegengeluid
Elk kind is anders biedt een tegenwicht tegen de classificatiedruk die de laatste jaren in de jeugdhulpverlening steeds groter is geworden.

Doelgroep
Het boek is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij en/of geïnteresseerd is in de hulpverlening aan kinderen.

Over de auteurs
Jacqueline Crucq-Lokhorst en Heleen Holm-Deuzeman zijn orthopedagoog/gz-psycholoog en zijn werkzaam in een (eerste lijns)praktijk voor pedagogische en psychologische hulpverlening.

Boekgegevens
– Titel: Elk kind is anders. Een visie op pedagogische hulp
– Auteurs: Jacqueline Crucq-Lokhorst en Heleen Holm-Deuzeman
– ISBN: 9789089532466
– Prijs: € 22,50
– Inkijkexemplaar: Elk kind is anders

Plaats een reactie