Elisa Carter nieuwe bestuurder Erasmus MC

0
647

De Raad van Toezicht van Erasmus MC heeft vandaag besloten mevrouw Elisa Carter MBA met ingang van 15 september 2010 te benoemen tot lid Raad van Bestuur. De exacte portefeuilleverdeling binnen de per half september weer vierkoppige Raad van Bestuur wordt op een later moment bekend gemaakt. Erasmus MC is bijzonder verheugd met deze aanwinst voor de organisatie.

Mevrouw Elisa Carter is sinds 2004 lid Raad van Bestuur GGzE Eindhoven en de Kempen en heeft een belangrijke rol gespeeld voor deze organisatie. Daarnaast heeft zij grote kennis van de gezondheidszorg in Nederland opgedaan als (eenhoofdig) bestuurder van RIAGG Maastricht (1996-2004) en als manager/hoofd algemene gezondheidszorg GGD Brabant Noordoost.

Erasmus MC is bijzonder verheugd dat mevrouw Elisa Carter bereid is gevonden de Raad van Bestuur per half september te komen versterken. Prof. dr. Hans Büller, voorzitter Raad van Bestuur: “Met haar inmiddels jarenlange ervaring in de gezondheidszorg, haar ambitieuze grensverleggende inzet en haar persoonlijke en toegankelijke opstelling, sluit Elisa Carter perfect aan op de strategische koers die we met Erasmus MC voor ogen hebben. Ik denk dat ik niet alleen namens de Raad van Bestuur spreek, maar ook namens alle medewerkers als ik zeg dat we heel blij zijn met de komst van Elisa Carter en dat we uitzien naar een vruchtbare en pleziervolle samenwerking.”

De benoeming is mede tot stand gekomen op basis van het positieve advies van de overige leden van de Raad van Bestuur, het College van Bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam, het bestuur Stafconvent, de vertegenwoordiging van de Ondernemingsraad en de CRAZ (Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen).