Elektronische pillendoos helpt epilepsiepatiënt

Een elektronische pillendoos voor epilepsiepatiënten. Zij krijgen een smsje wanneer ze hun geneesmiddelen vergeten. Zo kunnen zij hun zo noodzakelijke therapietrouw verbeteren. Bovendien krijgen artsen en verpleegkundigen elektronisch gegevens over het medicijngebruik waardoor ze gerichter ondersteuning kunnen bieden.

Het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van hogeschool Windesheim, de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN), Evalan BV en Dutch Button Works introduceren dit geavanceerde medicijndoosje en onderzoeken de gebruikseffecten ervan. Voorlopige resultaten wijzen uit dat al na vijf maanden gebruik een significante verbetering in kwaliteit van leven optreedt.

Epilepsiepatiënten zijn afhankelijk van geneesmiddelen om hun aanvallen te verminderen of te voorkómen. Therapietrouw is voor hen dus cruciaal. De elektronische pillendoos (Real-Time Medication Monitoring-RTMM) wordt uitvoerig getest in het onderzoeksproject Digitale Medicatie Ondersteuning voor Epilepsiepatiënten (DiMOVE), een publiek-private samenwerking tussen de vier partners. Het doosje stuurt gegevens over het medicijngebruik direct door naar een centrale database en maakt ze via een internetaccount toegankelijk voor onderzoekers en begeleiders. Die kunnen het medicatieproces zo op de voet volgen en, waar nodig, corrigerend optreden.

De toepassingsmogelijkheden van dit zorgvernieuwende product worden woensdag 1 september in het Auditorium van Windesheim in Zwolle gepresenteerd tijdens een symposium over kenniscirculatie in het HBO en de transformatie van hogescholen in kennisinstellingen.

Digitaal dagboek
De behandeling van epilepsie gebeurt voornamelijk met geneesmiddelen, maar ruim twintig procent van de patiënten raakt nooit volledig aanvalsvrij. Gebrek aan therapietrouw is een belangrijke oorzaak. Het DiMOVE-project zet RTMM in om beter medicijngebruik te bereiken. In het project krijgen patiënten van SEIN tijdens een grootschalige studie begeleiding via dit geavanceerde medicijndoosje.

Daarnaast houden deze patiënten een digitaal dagboek bij over de frequentie en de aard van hun aanvallen. DiMOVE onderzoekt in hoeverre het RTMM-systeem effect heeft op de therapietrouw en het welbevinden van de patiënten. Daarnaast onderzoekt DiMOVE hoe de arts de informatie over therapietrouw gebruikt in de behandeling van de patiënten. In de laatste fase van het onderzoek zal de informatie uit het digitale dagboek gekoppeld worden aan de informatie over hun therapietrouw. Tijdens een eerder uitgevoerde pilot reageerden patiënten enthousiast. Een duidelijke verbetering van de kwaliteit van leven wordt al aangetoond na vijf maanden gebruik van de elektronische pillendoos.

Concrete invoering
Als het onderzoek positief verloopt, is het de bedoeling om de innovatieve technologie ook daadwerkelijk met structurele financiering in te bedden in de zorgpraktijk.

Dr. ir. Marike Hettinga, lector ICT-innovaties in de Zorg van hogeschool Windesheim: “Wij willen dit project inpassen in onze onderzoekslijn, waarbij wij de kloof willen verkleinen die in de zorgsector bestaat tussen het testen van ICT- innovaties en de invoering ervan. Te vaak betekent het einde van een project ook het einde van de innovatie. Wij ontwikkelen een methodiek, waarmee ook andere telezorginnovaties een betere kans hebben om structureel ingevoerd te worden. Dit project is één van de testcases van die methodiek.”

Plaats een reactie