Elektrisch rijden voor particulieren in stroomversnelling

Er komt meer geld beschikbaar om elektrisch rijden voor particulieren aantrekkelijker te maken. Het kabinet wil zo meer mensen de kans geven een elektrische auto te kopen of leasen, nieuw of tweedehands.

Ook voor ondernemers komen er meer mogelijkheden om over te stappen naar schoon. Dat schrijft staatssecretaris Van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Van Weyenberg: “Veel meer mensen krijgen de komende drie jaar een steuntje in de rug bij de overstap naar een elektrische auto. Dat is mooi. Ik wil snel stappen maken om elektrisch rijden voor iedereen aantrekkelijk te maken. Daarmee maken we ook meters voor het klimaat en tegen stikstofproblemen”.

Meer mensen stappen over op schoon

Veel mensen hikken bij de keuze voor elektrische rijden aan tegen de hogere aanschafprijs. Met een subsidie, bedoeld om het prijsverschil te verkleinen, blijken veel meer mensen dan gedacht over te willen stappen. Dat is goed nieuws. Het subsidiebudget voor nieuwe elektrische auto’s was afgelopen jaar razendsnel op, en ook voor gebruikte auto’s was dat in augustus het geval.

80 miljoen subsidie

De komende drie jaar komt er daarom 80 miljoen euro bij voor nieuwe elektrische auto’s, en 10 miljoen voor gebruikte elektrische auto’s. Vanaf 1 januari 2022 is er ongeveer drie keer zoveel budget voor particulieren dan aanvankelijk gepland.

Omdat de prijzen van elektrische auto’s dalen en omdat er meer animo is dan gedacht heeft het kabinet er, mede op advies van de sector, voor gekozen het subsidiebedrag per nieuwe auto omlaag te doen. In 2022 wordt dat 3350 euro, in plaats van de geplande 3700 euro. De jaren erna daalt dat verder. Voor tweedehands blijft het 2000 euro.

Door deze investeringen hebben eind 2024 naar schatting dubbel zo veel particulieren met subsidie een elektrische personenauto kunnen kopen of (privé) leasen dan bij het sluiten van het klimaatakkoord was bedacht. Dat levert ook eerder resultaat op voor het klimaat en onze schone lucht. En helpt bij het voldoen aan het Urgenda-vonnis.

Duurdere zakelijke leaseauto’s minder voordelig

Het kabinet wil de voordelen voor duurdere auto’s van de zaak verder afbouwen. Daarom wordt de cap, de maximumwaarde van de auto tot waar belastingvoordelen gelden, verlaagd naar 35.000 euro in 2022, en 30.000 in 2023. Met deze maatregel worden middenklassenauto’s voor zakelijke rijders interessanter.

Deze auto’s zijn als ze uit de lease komen vaak een goede optie voor particulieren die een tweedehands elektrische auto zoeken. Het kabinet wil de tweedehandsmarkt graag verder op gang helpen.

Meer middelen voor ondernemers

Van Weyenberg trekt 28 miljoen extra uit voor de aanschaf van een elektrische bestelbussen. Ondernemers kunnen nu al tot 5000 euro subsidie krijgen bij de overstap naar een bestelbus die elektrisch of op waterstof rijdt.

De verwachting is dat steeds meer ondernemers daar gebruik van willen maken, in aanloop naar 2025. Steden mogen vanaf dan zones aanwijzen waar alleen schone bestelbussen mogen rijden.

In de jaren 2023 en 2024 trekt het kabinet daarom extra geld uit om de overstap naar zo’n elektrische of waterstofbestelbus voor de timmerman, pakketbezorger of glazenwasser aantrekkelijker te maken.

Plaats een reactie