Eiwitnetwerk ontrafeld betrokken bij regulatie cholesterolgehalte

Fundamenteel onderzoek heeft nieuw inzicht gegeven in hoe het cholesterolgehalte in ons bloed wordt gecontroleerd. Deze ontdekking heeft direct klinische toepassingen voor patiënten met zeldzame genetische ontwikkelingsstoornissen.

Verhoogd risico

Het blijkt dat deze patiënten naast een verstandelijke beperking ook een verhoogd cholesterol hebben en hierdoor een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. De patiënten worden nu behandeld met cholesterolverlagende medicijnen. Onderzoeker en moleculair geneticus Bart van de Sluis van het UMC Groningen publiceert over zijn bevindingen in Nature Communications.

“Nieuwe aangrijpingspunten voor nieuwe cholesterol verlagende medicijnen”

Cholesterolgehalte

Hart- en vaatziekten zijn, samen met kanker, doodsoorzaak nummer één in onze maatschappij. Een hoog cholesterolgehalte in ons bloed, met name LDL-cholesterol, is een van de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten. LDL-cholesterol wordt via de LDL-receptor uit ons bloed verwijderd.

Ondanks dat er veel onderzoek naar de regulatie van deze receptor is gedaan, is er nog zeer weinig bekend over hoe het transport van de LDL-receptor in de cel precies wordt gereguleerd. Van de Sluis ontrafelde een nieuw eiwitnetwerk dat betrokken is bij het transport van de LDL receptor. Inactivatie van dit eiwitnetwerk leidt tot verhoogde LDL-cholesterol.

Hart- en vaatziekten

Dit onderzoek toont voor het eerst ook aan dat patiënten met mutaties in dit eiwitnetwerk naast een ontwikkelingsstoornis ook een verhoogd LDL-cholesterol veroorzaken. Als gevolg van deze ontdekking krijgen deze patiënten nu cholesterolverlagende medicijnen, waardoor zij minder risico lopen op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.

Volgens Van de Sluis is dit een prachtig voorbeeld van een klinische toepassing die rechtstreeks is voortgekomen uit fundamenteel onderzoek. Via vervolgonderzoek wil hij meer inzicht in de samenstelling en functie van dit eiwitnetwerk krijgen.

Van de Sluis: “Met deze kennis creëren we nieuwe aangrijpingspunten voor het ontwikkelen van nieuwe cholesterol verlagende medicijnen”.

Plaats een reactie