Eiwit Urm1 beschermt cellen tegen stress

Het eiwit Urm1 beschermt cellen tegen stresssituaties, zoals bijvoorbeeld een verstoring in de zuurstofbalans. Dergelijke stressfactoren kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van diverse problemen, zoals veroudering, kanker, en neurodegeneratieve ziekten. Urm1 is van belang bij het voorkomen en tegengaan van stress.

In haar proefschrift beschrijft Annemarthe van der Veen hoe Urm1 op moleculair niveau bescherming biedt aan cellen. Zij heeft daarbij gebruikgemaakt van biochemische en proteomics-technieken. Daarnaast laat zij zien dat Urm1 noodzakelijk is voor het optimaal functioneren van cellen: een tekort aan Urm1 in muizen verstoort de embryonale ontwikkeling.

Promotiegegevens
Promovendus: Annemarthe van der Veen
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Urm1 in tRNA thiolation and protein modification
Promotor 1: Prof. dr. E.J.H.J. Wiertz
Promotor 2: Prof. dr. H.L. Ploegh
Datum en tijd: 30/5/2011, 12:45 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie