Eiwit TRAIL verhoogt effectiviteit kankerbehandeling

Het eiwit TRAIL, dat in het normale immuunsysteem ontstekingen helpt te onderdrukken, is een belangrijk instrument in de strijd tegen kanker. Het bindt zich wel aan gezonde cellen, maar richt er geen schade aan. Als het zich aan een kankercel bindt, kan het deze uitschakelen. Door het gebruik van TRAIL-receptorgerichte middelen kunnen bestaande kankermedicijnen effectiever worden, zo hebben preklinische studies aangetoond.

Onderzoek van promovenda Annemieke Meijer laat zien dat door het toepassen van verschillende nieuwe combinatietherapieën met rhTRAIL celdood sterk kan worden verhoogd in onder meer eierstokkanker- en longkankercellen. Ook blijkt dat rhTRAIL de effectiviteit van verschillende vormen van chemotherapie en remming van insulinereceptoren kan vergroten.

Ook testte Meijer een nieuw model om de effectiviteit van (combinatie)therapieën te onderzoeken. Vers tumormateriaal van eierstokkankerpatiënten werd in dunne plakjes gesneden, die individueel werden gekweekt en behandeld. Ze toont aan dat de combinatie van een MDM2 remmer, chemotherapie en rhTRAIL leidt tot massale sterfte van kankercellen in gekweekte tumorplakjes. Nader onderzoek moet uitwijzen of deze nieuwe combinatiestrategieën geschikt zijn voor toepassing in de kliniek.

Annemieke Meijer (Groningen, 1981) studeerde medische biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Medische Oncologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen onderzoeksschool GUIDE. Het onderzoek werd mede gefinancierd door het Top Instituut Pharma. Meijer is inmiddels in opleiding tot docent biologie.

Promotiegegevens
Promovendus: mw. A. Meijer
Proefschrift: Targeting apoptosis in cancer cells: improving TRAIL death receptor signaling
Promotor(s): prof.dr. S. de Jong, prof.dr. E.G.E. de Vries, prof.dr. F.A.E. Kruyt
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 30 november 2011, 14.30 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen