Eis Abvakabo FNV van ruim 11% buiten proportie

Woensdagmiddag 4 april 2012 hebben de werkgevers ActiZ en BTN het overleg over de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) afgebroken. Abvakabo FNV gaf in een eerder overleg (op 21 maart 2012) aan haar eisen bij te zullen stellen.

Woensdag kwamen zij de werkgevers op enkele punten tegemoet, maar volstrekt onvoldoende. De kosten van hun voorstellen, die ruim 11% voor een periode van 12 maanden bedragen, zijn irreëel en sluiten niet aan bij de ontwikkelingen in Nederland. Verder overleg heeft voor de werkgevers pas zin als Abvakabo FNV haar eisen fors bijstelt. Het overleg over de CAO VVT is daarop afgebroken.

In een voorstellenbrief eist Abvakabo FNV een totale loonsverhoging van circa 5,5% voor een periode van 12 maanden. Daarnaast heeft Abvakabo FNV nog een aantal eisen gesteld, wat een extra 5% van de loonsom betekent. De werkgeversorganisaties hebben berekend dat de totale kosten van het eisenpakket van Abvakabo FNV € 1 miljard bedraagt voor 12 maanden. De werkgeversorganisaties ActiZ en BTN vinden deze eis irreëel en onverantwoord in een tijd waarin de Nederlandse economie in een recessie verkeert.

Abvakabo FNV eist verder directe zeggenschap in de bedrijfsvoering van de zorgorganisaties door onder meer voor te (willen) schrijven hoe het personeelsbestand er uit ziet. Al met al zien werkgevers geen enkele mogelijkheid om op basis van deze eisen onderhandelingen te voeren.

Andere bonden
De overige drie bonden, CNV, NU’91 en FBZ, hebben een gezamenlijk voorstel ingediend. Naar het oordeel van de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN kan daar verder over worden onderhandeld. ActiZ en BTN hechten echter aan een zo groot mogelijk draagvlak en sluiten bij voorkeur met alle vier de bonden een CAO af.

Voorstellen werkgevers
Werkgevers willen als onderdeel van een te sluiten CAO een loonbod dat aansluit bij de financiële mogelijkheden van de branche en bij de CAO-ontwikkelingen van de rest van werkend Nederland. Werkgevers willen bovendien de werknemers meer zeggenschap geven over hun werktijden en de invulling van hun arbeidsvoorwaardenpakket. Daarnaast hebben zij de vakbonden voorgesteld om met de gemeenten tot een code te komen die prijsdumping tegengaat bij gemeentelijke aanbestedingen van hulp bij het huishouden.

Voor werkgevers zijn het verhogen van de kwaliteit van zorg en het terugdringen van de werkdruk belangrijke speerpunten. Werkgevers willen met de bonden de (tussentijdse) resultaten bespreken van de besteding van de extra middelen voor de verbetering van de kwaliteit van de zorg en vermindering van de werkdruk. Afspraak met het ministerie van VWS is dat met de extra middelen 8.500 extra medewerkers worden aangenomen in de verpleeg- en verzorgingshuizen. De zorgorganisaties hebben hiervoor samen met hun ondernemingsraden plannen opgesteld die inmiddels ook al worden uitgevoerd.

Eisen bijstellen
Werkgevers zijn bereid met Abvakabo FNV verder te praten als zij hun eisen fors bijstellen. In de VVT-branche werken 430.000 werknemers. De CAO VVT is daarmee de grootste CAO van Nederland.

Plaats een reactie