Eindelijk remedie tegen oorsuizen?

In het Maastricht UMC+ heeft onlangs de eerste patiënt die aan één kant doof is en aan dat oor ook lijdt aan oorsuizen, een zogeheten Tinnitus Implantaat (TI) gekregen. Het is de bedoeling dat dit TI zodanig wordt afgesteld dat er een stiltecode wordt gevonden waardoor de patiënt verlost is van het oorsuizen.

Oorsuizen of – in de medische terminologie – tinnitus; steeds meer mensen hebben er hinder van. Schattingen wijzen op tot ruim twee miljoen mensen in Nederland. Enkele tienduizenden mensen hebben er dusdanig last van dat ze er psychosociale problemen door ondervinden of – nog erger – invalide door worden.

Zij horen geluiden zoals ruisen, piepen of fluiten, hoog of laag, hard of zacht, vaak 24 uur per dag, zeven dagen per week… Maar behalve zijzelf kan niemand deze geluiden horen.

Oorzaak
Een precieze oorzaak van oorsuizen is vaak niet te achterhalen en er bestaat ook nog geen echte behandeling voor. Dat is frustrerend voor patiënten omdat men ook niet weet of de tinnitus overgaat of dat het zich verder ontwikkeld.

Wel duidelijk is dat oorsuizen vaak, maar niet altijd samengaat met slechthorendheid. Zenuwen en schakelkernen in de hersenen kunnen ontregeld raken door gebrek aan geluidssignaal waardoor de hersenkernen een soort ‘overspannen gedrag’ gaan vertonen en dit gemis gaan compenseren.

Het Maastrichtse team, onder leiding van KNO-arts prof.dr. Robert Stokroos, audioloog dr. Erwin George en bio-elektronicus / nanotechnoloog drs. Remo Arts wil nu met behulp van het TI opnieuw geluid naar die hersenkernen sturen. Voor de patiënt zou dat kunnen leiden tot het geluid van stilte waarin het oorsuizen verdwenen zou moeten zijn.

Proef
“We gaan een proef doen bij tien personen, die allemaal aan één kant doof zijn en enkel aan die zijde last hebben van oorsuizen”, licht prof. Stokroos toe. Deze patiënten zijn voor het merendeel al geselecteerd en worden twee jaar gevolgd. “Per patiënt gaan we op zoek naar de ideale situatie waarbij we de elektrische stimulatie zodanig willen gaan aanbieden dat de patiënt het niet meer waarneemt.”

DBS
Het TI-onderzoek vindt plaats in het kader van een samenwerkingsverband met onder andere neurochirurg prof.dr. Yassin Temel. Daaronder valt ook een ander onderzoek naar hersenkernen dat de KNO-afdeling van het Maastricht UMC+ uitvoert in samenwerking met het Brains Unlimited-centrum van de Universiteit Maastricht.

Dat onderzoek richt zich op het onderzoek zich op het, via Deep Brain Stimulation, rechtstreeks beïnvloeden van de hersenkernen. Tenslotte vindt er, in samenwerking met Zorggroep Adelante, parallel onderzoek plaats naar de aanpak van oorsuizen door middel van cognitieve gedragstherapie.

Plaats een reactie