Eind 2012 zes procent duurzame stallen

De doelstelling van 6% duurzame stallen in 2012 wordt aan het eind van dit jaar naar verwachting gehaald. Op 1 januari 2012 was het aandeel 4,5%, maar daarnaast zijn er duurzame stallen in aanbouw. Als die stallen allemaal gerealiseerd worden, komt het aandeel integraal duurzame stallen eind 2012 op 6,2%.

Dat schrijft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in een brief aan de Tweede Kamer waarmee hij de Monitor integraal duurzame stallen (uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research) aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Uitgesplitst naar sectoren was het aandeel duurzame stallen op 1 januari 2012 voor de pluimveehouderij 11%, voor de varkenshouderij 7% en voor de rundveehouderij bijna 3%. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat in de rundveehouderij op dit moment geen regelgeving op het terrein van ammoniak of dierenwelzijn van kracht is die nieuwbouw of verbouw van stallen nodig maakt. Dit is bij de varkenshouderij en de pluimveehouderij wel het geval.

In zijn brief aan de Tweede Kamer stelt staatssecretaris Bleker dat de groei over de afgelopen periode en de nu in voorbereiding zijnde duurzame stallen perspectief bieden om de uiteindelijke doelstelling dat alle stallen integraal duurzaam moeten zijn, te halen. In het kader van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij is afgesproken dat vanaf 2015 alle nieuw te bouwen stallen duurzaam moeten zijn. Staatssecretaris Bleker is in overleg met de partners in deze uitvoeringsagenda om dat al in 2013 in te laten gaan.

Plaats een reactie