‘Eigen regie’ voor trombosepatiënten geeft meer vrijheid

De Trombosedienst van Meander Medisch Centrum biedt patiënten de mogelijkheid om zelf de stollingswaarde van hun bloed te meten.

Zelfmeten kan voor trombosepatiënten een uitkomst zijn

Dit zelfmeten is in tien jaar tijd zeer populair geworden. Om het jubileum te vieren, is er op 11 en 14 april 2012 een symposium voor zelfmetende trombosepatiënten.

Bloedstolling is de beste pleister, die de mens van nature dagelijks op zak heeft. Dankzij bloedstolling worden gaatjes in de bloedvaten gedicht en stopt een bloeding. Maar de stolling kan ook ‘overdreven’ worden. Er wordt een bloedprop gevormd op het verkeerde moment en op de verkeerde plaats. Zo’n prop kan zo groot worden dat hij een bloedvat volledig afsluit. Dat heet trombose. De gevolgen kunnen ernstig zijn: een hartinfarct, beroerte of longembolie.

Er zijn ziekten en omstandigheden die trombose kunnen uitlokken. Dan is het belangrijk om op tijd in te grijpen en medicijnen te slikken. Het bloed wordt daardoor minder stolbaar. Maar bij teveel medicijnen wordt de stolbaarheid van het bloed te veel afgeremd, waardoor makkelijk (ernstige) bloedingen ontstaan. Het is de taak van de Trombosedienst om patiënten tegen deze schommelingen te beschermen. Hiervoor wordt bij de patiënt met vaste regelmaat de stollingswaarde van het bloed gemeten. Sinds tien jaar biedt de Trombosedienst van Meander Medisch Centrum aan patiënten de mogelijkheid om deze meting zelf uit te voeren. Met behulp van een computerprogramma via internet kunnen zij zelf hun antistollingmedicijnen doseren.

Inmiddels maken twaalfhonderd trombosepatiënten in Amersfoort en omgeving hiervan gebruik. Zij hebben hierdoor meer vrijheid in hun dagelijkse doen en laten. De meting kunnen ze uitvoeren waar en wanneer dat het beste uitkomt. Het zelfmeetapparaat is klein en gemakkelijk in gebruik en is overal mee naar toe te nemen. De Trombosedienst controleert de opgegeven stollingstijd en dose-ring en grijpt in wanneer dat nodig is. Het bepalen van de stollingstijd kost de patiënt slechts 1 mi-nuut en 1 druppel bloed, verkregen door middel van een vingerprikje. Het vingerprikje is veel minder vervelend dan een prik in een bloedvat in de arm.

Programma
Op de jubileumbijeenkomst spreken dr. Rob Kraaijenhagen en dr. Merel van Wijnen, klinisch chemici van Meander Medisch Centrum, over bloedstolling en antistolling. Dr. Rob Fijnheer, internist en medisch leider van de Trombosedienst, gaat in op toekomstige ontwikkelingen in het zelfmeten. Ook een ervaren zelfmeter komt aan het woord. Er is nog beperkt plaats, aanmelden vooraf is noodzakelijk.

De Trombosedienst is bereikbaar via 033 – 850 50 50. Data: woensdag 11 april van 19.00 – 21.30 uur en zaterdag 14 april van 9.30 – 12.00 uur.

Plaats een reactie