Eigen morele principes docenten leidend bij handelen in de klas

De school is niet alleen een plek waar leerlingen worden opgeleid voor hun latere beroepsleven, het is ook een plek waar leerlingen zich in moreel en sociaal opzicht ontwikkelen. Sofie Maas onderzocht hoe docenten invulling geven aan hun morele vormingstaak.

Ze bestudeerde docenten in verschillende situaties waarin zij met moreel kritisch gedrag van leerlingen werden geconfronteerd en bevroeg ruim tweehonderd docenten die lesgeven aan vierdeklassers in het voortgezet onderwijs. Hun functioneren verschilde tot op zekere hoogte per situatie, maar bepaalde overwegingen, emoties en handelingen werden vaker gerapporteerd dan andere.

Het handelen van de docenten werd voor een belangrijk deel ingegeven door hun eigen morele principes, de overweging leerlingen in moreel opzicht iets te leren, het welzijn van bepaalde leerlingen en de sfeer in de leerlingengroep. De docenten waren niet geneigd moreel kritische situaties te negeren. Veelal gingen ze het gesprek aan met leerlingen, waarbij ze hun eigen standpunt duidelijk maakten, vooral als zij het belangrijk vonden leerlingen in moreel opzicht iets te leren. De docenten waren meer geneigd bestraffend op te treden naarmate een situatie meer boosheid bij hen opriep.

Biografie
Sofie Maas (Apeldoorn, 1977) studeerde algemene sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2002 tot heden is zij verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen Institute for Social & Cultural Research.

Promotiegegevens
Promovendus: mevrouw drs. S.L. Maas
Titel promotie: Confrontaties met moreel kritische situaties. Overwegingen, emoties en handelingen van docenten
Promotors: De heer prof. dr. P.J.C. Sleegers (UT)
Copromotors: De heer dr. C.A.C. Klaassen, de heer dr. E.J.P.G. Denessen
Datum: donderdag 20 januari 2011, 13:30 uur
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit: Faculteit der Sociale Wetenschappen

Plaats een reactie