eHealth vanzelfsprekend onderdeel van de zorg

0
495

De KNMG wil eHealth een vanzelfsprekend onderdeel van de zorg laten worden. Daarom werkt de artsenfederatie in vervolg op het succesvolle eHealth-congres in een brede veldcoalitie aan een implementatieagenda voor eHealth.

Zo wil de KNMG samen met zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, onderzoekers, zorgaanbieders, de industrie en de NVEH zich hard maken voor:

– het breed inzetten in de zorg van bewezen eHealth toepassingen,
– de structurele bekostiging van eHealth,
– het verder vergroten van draagvlak onder zorgprofessionals en de juridische risico’s duidelijk maken,
– het opzetten van een agenda voor onderzoek en ontwikkeling samen met ZonMw. Want voor de verankering van eHealth is evidence nodig.

De veldcoalitie werkt deze punten uit in een Nationale Implementatie Agenda eHealth.

Vorig artikelRauwe groenten goed wassen of verhitten
Volgend artikelDuurzaam patiëntenvervoer bij het Havenziekenhuis Rotterdam
Avatar
De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) is de organisatie van en voor artsen in Nederland en is de enige koepelorganisatie die namens alle artsen in Nederland kan spreken. Het doel van de KNMG is het bevorderen van de kwaliteit van de volksgezondheid in Nederland. Dit doel geeft de KNMG vorm door het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de opleiding, door het borgen van de vertrouwensrelatie tussen patiënt en arts, en door artsen te stimuleren verantwoording af te leggen voor hun handelen. Dit alles binnen het professionele kader dat voor de beroepsgroep geldt.