eHealth vanzelfsprekend onderdeel van de zorg

De KNMG wil eHealth een vanzelfsprekend onderdeel van de zorg laten worden. Daarom werkt de artsenfederatie in vervolg op het succesvolle eHealth-congres in een brede veldcoalitie aan een implementatieagenda voor eHealth.

Zo wil de KNMG samen met zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, onderzoekers, zorgaanbieders, de industrie en de NVEH zich hard maken voor:

– het breed inzetten in de zorg van bewezen eHealth toepassingen,
– de structurele bekostiging van eHealth,
– het verder vergroten van draagvlak onder zorgprofessionals en de juridische risico’s duidelijk maken,
– het opzetten van een agenda voor onderzoek en ontwikkeling samen met ZonMw. Want voor de verankering van eHealth is evidence nodig.

De veldcoalitie werkt deze punten uit in een Nationale Implementatie Agenda eHealth.

Plaats een reactie